Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Gl 5:22-6:2; Lk 13:18-29
(19 vastet, leht 1 1-st)
Luuka 13Siis ta ütles: „Mille sarnane on Jumala riik ja millega ma teda võrdleksin? 
Ta on sinepiivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma aeda. See kasvas ja sai puuks ja taeva linnud pesitsesid tema okstes.” 
Ja Jeesus ütles taas: „Millega ma võrdleksin Jumala riiki? 
See on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahu sekka, kuni kõik läks hapnema.” 
Ja Jeesus rändas mööda linnu ja külasid, õpetades ja käies teed Jeruusalemma poole. 
Aga keegi ütles temale: „Issand, kas neid on pisut, kes pääsevad?” Tema aga ütles neile: 
„Võidelge, et minna sisse kitsast uksest, sest paljud, ma ütlen teile, püüavad minna, aga ei suuda! 
Pärast seda kui kojaisand on tõusnud ja ukse lukku pannud, jääte te seisma õue ja uksele koputama, öeldes: Issand, ava meile! Ja tema kostab teile: Mina ei tunne teid, kust te olete tulnud. 
Siis ütlete teie: Me oleme sinu ees söönud ja joonud ja sina õpetasid meie tänavatel. 
Ja tema ütleb teile: Ma ei tea, kust te olete tulnud, hoidke minust eemale, kõik ülekohtutegijad! 
Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine, kui te näete Aabrahami ja Iisakit ja Jaakobit ja kõiki prohveteid Jumala riigis, endid aga välja tõugatuina. 
Ja inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub lauda Jumala riigis. 
Galaatia 5Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, 
tasadus, enesevalitsus - millegi niisuguse vastu ei ole Seadus. 
Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. 
Kui me elame Vaimus, siis käigem ka Vaimus! 
Ärgem olgem auahned, üksteise ärritajad, üksteise kadestajad! 
Galaatia 6Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie, vaimusaanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse. 
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust.