Piibel.NET
Otsing Gl 4:8-21; Mk 6:45-53
(23 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Markuse 6 Ja Jeesus käskis kohe oma jüngreid astuda paati ning sõita vastaskaldale, Betsaida poole, sellal kui tema laseb rahvahulgal minna.
Ja ta jättis nendega hüvasti ning läks mäele palvetama.
Ja õhtu jõudes oli paat keset järve ja Jeesus oli üksinda maal.
Ja kui ta nägi neid sõudes heitlevat, sest tuul oli neile vastu, tuli ta neljanda valvekorra ajal + Öö jaotamisest vt 13:35 seletust.  nende juurde järve peal kõndides ja tahtis neist mööduda.
Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes arvasid nad, et see on tont, ja hakkasid kisendama,
sest nad kõik nägid teda ja ehmusid. Aga Jeesus kõnetas neid ja ütles neile: „Olge julged, see olen mina, ärge kartke!”
Ja ta astus nende juurde paati ja tuul rauges. Ja nad hämmastusid üliväga iseenestes,
sest nad ei olnud leibade loost veel aru saanud, vaid nende süda oli jäänud kõvaks.
Ja sõitnud üle järve, tulid nad randa Genneesaretis.
Galaatia 4 Kuid siis, kui te ei teadnud midagi Jumalast, te orjasite neid, kes loomult ei olegi jumalad.
Nüüd aga, kui te olete Jumala ära tundnud - pigem küll on Jumal teid ära tundnud -, kuidas te pöördute jälle nõrkade ja viletsate algainete poole, mida te jälle uuesti tahate orjata?
Te peate päevi ja kuid ja aegu ja aastaid.
Ma kardan teie pärast, et ma olen asjata teie heaks vaeva näinud.
Saage, vennad, niisuguseks nagu mina, sest minagi olen nagu teie. Ma anun teid! Te ei ole mulle mingisugust ülekohut teinud.
Te ju teate, et ma esimesel korral kuulutasin teile evangeeliumi oma ihu nõtruses
ning teie võitsite kiusatuse ega põlastanud mind mu keha pärast ega sülitanud maha, vaid võtsite mu vastu nagu Jumala ingli, nagu Kristuse Jeesuse.
Kus on nüüd teie õndsakskiitmine? Ma ju tunnistan teile, et kui oleks olnud võimalik, siis te oleksite oma silmad välja kiskunud ja andnud minule.
Kas ma olen saanud teie vaenlaseks, rääkides teile tõtt?
Nemad ei lipitse teie ümber hea pärast, vaid nad tahavad teid tõrjuda eemale minust, et te innukalt lipitseksite nende ümber.
Alati on hea olla innukas hea suhtes, mitte ainult siis, kui mina teie juures olen.
Mu lapsed, kelle pärast ma olen jälle lapsevaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju!
Küll ma tahaksin nüüd olla teie juures ja muuta oma häältki, sest ma olen teie pärast nõutu.
Öelge mulle teie, kes te tahate olla Seaduse all, kas te ei kuule Seadust?