Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Esr 3,11;Lk 13,17;Mt 7,7–12; Mt 9,9–13
(13 vastet, leht 1 1-st)
Esra 3Ja nad laulsid Issandat kiites ning tänades: „Sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti Iisraeli vastu!” Ja kogu rahvas tõstis suurt rõõmukisa Issandat kiites, et Issanda kojale oli alus pandud. 
Matteuse 7Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, 
sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse! 
Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi? 
Või kui ta palub kala, ent ta annab talle mao? 
Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad! 
Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele! See ongi Seadus ja Prohvetid. 
Matteuse 9Ja sealt edasi minnes nägi Jeesus meest, Matteus nimi, tollihoone juures istuvat, ja ütles talle: „Järgne mulle!” Ja Matteus tõusis ning järgnes talle. 
Ja kui Jeesus istus lauas tema kodus, vaata, palju tölnereid ja muid patuseid tuli ning istus koos Jeesuse ja ta jüngritega. 
Ja seda nähes ütlesid variserid tema jüngritele: „Miks teie õpetaja sööb koos tölnerite ja patustega?” 
Aga seda kuuldes vastas Jeesus: „Ei vaja arsti terved, vaid haiged. 
Aga minge ning õppige, mis see on: Ma ei taha ohvrit, vaid halastust! Jah, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid!” 
Luuka 13Ja kui ta seda ütles, häbenesid kõik ta vastased, ent kogu rahvahulk rõõmustas kõigi auliste tegude üle, mis sündisid Jeesuse läbi.