Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Erl 3:10–19;Ps 138;Mt 7:7–12;
(24 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 138Taaveti laul. Ma tänan sind kõigest oma südamest, jumalate ees ma mängin sulle! 
Ma kummardan su püha templi poole ja tänan su nime su helduse ja ustavuse pärast; sest suuremaks, kui on kõik su kuulsus, oled sa teinud oma tõotuse. 
Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle; sa tegid mind julgeks, mu hinges on tugevus. 
Sind, Issand, tänavad kõik ilmamaa kuningad, kui nad kuulevad sinu suu tõotusi, 
ja nad laulavad Issanda teedel, et suur on Issanda au. 
Sest Issand on kõrge ja näeb madalat, aga kõrgi ta tunneb kaugelt ära. 
Kuigi ma käin keset kitsikust, elustad sina mind; mu vaenlaste viha vastu sa sirutad oma käe ja su parem käsi aitab mind. 
Issand viib mu asja lõpule. Issand, sinu heldus kestab igavesti! Ära jäta maha oma kätetööd! 
Matteuse 7Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, 
sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse! 
Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi? 
Või kui ta palub kala, ent ta annab talle mao? 
Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad! 
Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele! See ongi Seadus ja Prohvetid. 
Estri lisad 3Surmahirmus kuninganna Ester põgenes Issanda juurde. Ta võttis ära oma auriided ja pani selga mure- ja leinariided, ja kalliste lõhnaainete asemel pani ta enesele pähe tuhka ja pori. Ta alandas väga oma ihu ja kõik kohad, kus olid tema rõõmuaja ehted olnud, kattis ta oma palmitud juustega, palus Issandat, Iisraeli Jumalat, ja ütles: 
„Minu Issand, meie Kuningas, sina oled ainus! Aita mind, kes ma olen üksi ja kellel ei ole muud aitajat kui sina, sest hädaoht ähvardab mind! 
Mina olen sündimisest alates oma isa suguharus kuulnud, et sina, Issand, oled võtnud Iisraeli kõigi rahvaste hulgast, ja meie vanemad kõigi nende esivanemate hulgast enesele igaveseks pärisosaks ja oled teinud neile kõik, mida oled tõotanud. 
Aga nüüd me oleme sinu ees pattu teinud ja sa oled meid andnud meie vaenlaste kätte, sellepärast et me austasime nende jumalaid. Sina, Issand, oled õiglane! 
Nüüd ei lepi nad meie kibeda orjusega, vaid on löönud kätt oma ebajumalatega, et nad tühistavad sinu suu seadused ja hävitavad sinu pärisosa, sulevad nende suu, kes sind ülistavad, ja kustutavad sinu koja kuulsuse ning sinu altari tule, 
avavad paganate suud kiitma tühje asju ja lasevad igavesti imetleda lihalikku kuningat. 
Ära anna, Issand, oma valitsuskeppi olematuile! Ärgu nad saagu naerda meie langemist, vaid pööra nende nõu nende eneste vastu! Aga see, kes seda meie vastu on alustanud, pane häbiposti! 
Mõtle meie peale, Issand, ja ilmuta ennast meie kannatusajal! Julgusta mind, jumalate Kuningas ja kõikide võimude Valitseja! 
Pane mulle suhu õiged sõnad selle lõvi ees! Aja tema süda vihale selle vastu, kes meie vastu võitleb, hukatuseks temale ja neile, kes temaga ühes nõus on! 
Meid aga päästa oma käega! Ja aita mind, üksikut, kellel ei ole kedagi muud kui sina, Issand!