Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ef 5:33-6:9; Lk 9:7-11
(15 vastet, leht 1 1-st)
Luuka 9Aga nelivürst Heroodes sai kuulda kõigest toimunust ja oli kahevahel, sest mõned ütlesid: „Johannes on üles äratatud surnuist,” 
mõned: „Eelija on ilmunud,” teised aga: „Keegi muistseist prohveteist on üles tõusnud.” 
Aga Heroodes ütles: „Johannese pea lasksin ma maha raiuda. Kes on aga see, kellest ma niisuguseid asju kuulen?” Ja ta püüdis Jeesust näha saada. 
Ja kui apostlid pöördusid tagasi, jutustasid nad Jeesusele, mida kõike nad olid teinud. Ja Jeesus võttis nad kaasa ning läks ära üksindusse, linna poole, mida hüütakse Betsaidaks. 
Aga kui rahvahulgad said seda teada, järgnesid nad talle. Ja Jeesus võttis nad vastu ning rääkis neile Jumala riigist ja parandas need, kel tervekstegemist vaja. 
Efesose 5Igal juhul armastagu ka igaüks teie seast oma naist nii nagu iseennast, aga naine kartku meest! 
Efesose 6Lapsed, olge kuulekad oma vanemaile Issandas, sest see on õige! 
„Austa oma isa ja ema,” see on esimene käsusõna tõotusega, 
„et su käsi käiks hästi ja sa elaksid kaua maa peal!” 
Ja teie, isad, ärge ärritage oma lapsi vihale, vaid kasvatage neid juhatamise ja manitsemisega Issanda tahte järgi! 
Orjad, olge oma maistele isandatele kuulekad nagu Kristusele kartuse ja värinaga siiras südames, 
mitte silmapetteks otsekui inimeste ees lipitsemiseks, vaid nagu Kristuse sulased, kes kõigest hingest teevad Jumala tahtmist, 
teenides heal meelel otsekui Issandat ja mitte nagu inimesi, 
teades, et igaüks, kui ta on teinud midagi head, saab selle eest tasu Issanda käest, olgu ta ori või vaba. 
Ja teie, isandad, tehke sedasama neile ning jätke maha ähvardamine, teades, et nii neil kui teil on Isand taevas ning tema juures ei ole mingit erapoolikust.