Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ef 5:20-26; Lk 8:1-3
(10 vastet, leht 1 1-st)
Luuka 8Mõni aeg hiljem rändas Jeesus linnast linna ja külast külla ning jutlustas ning kuulutas evangeeliumi Jumala riigist. Ja need kaksteist olid temaga 
ja mõned naised, keda ta oli teinud terveks kurjadest vaimudest ja haigustest: Maarja, keda hüütakse Magdaleenaks, kellest seitse kurja vaimu oli välja läinud, 
ja Johanna, Heroodese varahoidja Kuusase naine, ja Susanna ja palju teisi, kes neid aitasid oma varaga. 
Efesose 5tänades alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel. 
Alistuge üksteisele Kristuse kartuses, 
naised oma meestele otsekui Issandale, 
sest mees on naise pea, nagu Kristus on koguduse pea, olles ise ihu päästja. 
Nagu kogudus alistub Kristusele, nõnda alistugu ka naised meestele kõigis asjus. 
Mehed, armastage naisi, otsekui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest, 
et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi,