Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ef 5,8.9;Ef 5,8b-14; Mt 5,13-16; Ps 4;Js 2,1–5
(25 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 4Laulujuhatajale: keelpillil mängida; Taaveti laul. 
Kui ma hüüan, siis vasta mulle, mu õiguse Jumal! Kitsikuses andsid sa mulle avaruse. Ole mulle armuline ja kuule mu palvet! 
Te suurtsugu mehed, kauaks jääb mu au teotada? Kui kaua te armastate tühja ja otsite valet? Sela. 
Tundke ometi, et Issand kohtleb imeliselt oma vaga, Issand kuuleb, kui ma hüüan ta poole! 
Värisege, ärge tehke pattu! Voodis olles mõtisklege oma südames ja vaikige! Sela. 
Ohverdage õiguse ohvreid ja lootke Issanda peale! 
Paljud ütlevad: „Kes annab meile näha head?” Issand, tõsta meie peale oma palge valgus! 
Sa oled andnud mu südamesse suurema rõõmu, kui oli neil rohke vilja ja värske veinisaagi ajal. 
Rahus ma heidan maha ning uinun, sest sina üksi, Issand, asetad mind julgesti elama. 
Jesaja 2Kõne Jesaja, Aamotsi poja nägemusest Juuda ja Jeruusalemma kohta: 
Aga viimseil päevil sünnib, et Issanda koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juurde. 
Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad: „Tulge, mingem üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia tema radu: sest Siionist lähtub Seadus ja Jeruusalemmast Issanda sõna!” 
Ja tema mõistab kohut paganate vahel ning juhatab paljusid rahvaid. Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks; rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdimist. 
Jaakobi sugu, tulge, käigem Issanda valguses! 
Matteuse 5Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata. 
Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. 
Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele. 
Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas. 
Efesose 5Sest varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus Issandas. Käige nagu valguse lapsed - 
valguse vili on ju igasuguses headuses ja õigluses ja tões -, 
uurige, mis on Issandale meelepärane, 
ja ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid! 
Sest mida nad salajas teevad, seda on nimetadagi häbi. 
Aga kõik valguse poolt paljastatu saab avalikuks; 
sest kõik, mis saab avalikuks, on valguse käes. Seepärast on öeldud: „Ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnuist, siis särab sulle Kristus!”