Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ef 4:7-13; Mt 4:12-17
(13 vastet, leht 1 1-st)
Matteuse 4Aga kui Jeesus oli kuulda saanud, et Johannes on vangistatud, läks ta tagasi Galileasse 
ja jättis Naatsareti ning asus elama Kapernauma, mis on järve ääres, Sebuloni ja Naftali piirkonnas, 
et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu: 
„Sebulonimaa ja Naftalimaa, mere teel, sealpool Jordanit, paganate Galilea, 
rahvas, kes istub pimeduses, on suurt valgust näinud, ja neile, kes istuvad surma maal ja surma varjus - neile tõuseb valgus!” 
Sellest ajast peale hakkas Jeesus kuulutama: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!” 
Efesose 4Ent igaühele meist on antud armu Kristuse kingi kohaselt. 
Seepärast ütleb Kiri: „Tema on läinud üles kõrgesse, viies vangiviidud vangidena kaasa, ning on andnud inimestele ande.” 
Aga see, et ta on läinud üles, mis on see muud, kui et ta on esmalt tulnud alla maa sügavamatesse paikadesse? 
Niisiis see, kes on tulnud alla, on sama, kes on ka läinud üles üle kõigi taevaste, et ta täidaks kõiksuse. 
Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, 
et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, 
kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda,