Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ef 3:14-21; Ap 14:21-27; Ps 145:15-21; Ilm 21:1-5
(27 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 145 Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa omal ajal; 
sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab, hea meelega. 
Õige on Issand kõigil oma teedel ja vaga kõigis oma tegudes. 
Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad, kõigile, kes teda tões appi hüüavad. 
Tema teeb nende meele järgi, kes teda kardavad, ja ta kuuleb nende kisendamist ning aitab neid. 
Issand hoiab kõiki, kes teda armastavad, ja hävitab kõik õelad. 
Issanda kiitust rääkigu mu suu ja kõik liha andku tänu tema pühale nimele ikka ja igavesti! 
Apostlite 14Kui nad ka sellele linnale olid evangeeliumi kuulutanud ja paljud olid jüngriteks saanud, pöördusid nad tagasi Lüstrasse ja Ikoonioni ja Antiookiasse 
ning kinnitasid jüngrite hingi, julgustades neid jääma ususse ja seletades, et meil tuleb paljude viletsuste kaudu sisse minna Jumala riiki. 
Kui nad siis igale kogudusele siin ja seal olid käte pealepanemisega vanemad + Vanemate all mõeldakse koguduse juhte.   seadnud, jätsid nad pärast palvetamist ja paastumisi nemad Issanda hooleks, kellesse need olid hakanud uskuma. 
Ja läbinud Pisiidiamaa, saabusid nad Pamfüüliasse. 
Ja kui nad Perges olid sõna kuulutanud, läksid nad edasi Ataaliasse. 
Sealt nad purjetasid Antiookiasse, kus nad olid antud Jumala armu hooleks selle töö tarvis, mille nad nüüd olid lõpetanud. 
Pärale jõudnud ja koguduse kokku kutsunud, kuulutasid nad, mida kõike Jumal oli teinud nende juures ja et ta oli paganatele avanud usu ukse. 
Efesose 3Sellepärast ma põlvitan Isa ees, 
kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime, 
et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest, 
et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses, 
et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus, 
ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. 
Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, 
temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen. 
Ilmutuse 21Ma nägin uut taevast ja uut maad; sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam. 
Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otsekui oma mehele ehitud mõrsja. 
Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat: „Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks.