Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ef 2,19;2Ms 16,2-3.11-18; Ap 2,41a.42-47; Ps 119.9-16;Jh 6,1-15
(34 vastet, leht 1 2-st)
2. Moosese 16Ja kogu Iisraeli laste kogudus nurises kõrbes Moosese ja Aaroni vastu, 
ja Iisraeli lapsed ütlesid neile: „Oleksime ometi võinud surra Issanda käe läbi Egiptusemaal, kus me istusime lihapottide juures, kus me sõime leiba kõhud täis! Teie aga olete meid toonud siia kõrbesse, et kogu seda kogudust nälga suretada.” 
Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
„Ma olen kuulnud Iisraeli laste nurisemist. Räägi nendega ja ütle: Täna õhtul te sööte liha ja hommikul leiba kõhud täis. Siis te mõistate, et mina olen Issand, teie Jumal.” 
Ja õhtul tulid vutid ning katsid leeri; ja hommikul oli kastekord leeri ümber. 
Ja kui kastekord oli haihtunud, vaata, siis oli kõrbe pinnal midagi õhukese soomuse taolist, peenikest nagu härmatis maas. 
Kui Iisraeli lapsed seda nägid, siis nad küsisid üksteiselt: „Mis see on?” Sest nad ei teadnud, mis see oli. Aga Mooses vastas neile: „See on leib, mida Issand annab teile süüa. 
Issand käskis nõnda: Igaüks kogugu sellest niipalju, kui ta sööb, kann iga pea kohta, vastavalt teie hingede arvule; igaüks võtku nende jaoks, kes tema telgis on!” 
Ja Iisraeli lapsed tegid nõnda, ja nad kogusid, üks rohkem ja teine vähem. 
Aga kui nad mõõtsid kannuga, siis ei olnud ülearu sellel, kes oli kogunud rohkem, ega tundnud puudust see, kes oli kogunud vähem; igaüks oli kogunud nõnda palju, kui ta sõi. 
Psalm 119 Õndsad on need, kelle elutee on laitmatu, kes käivad Issanda Seaduse järgi! 
Johannese 6Pärast seda läks Jeesus teisele poole Galilea ehk Tibeeriase järve. 
Ja temaga läks kaasa suur rahvahulk, sest nad olid näinud tunnustähti, mida ta haigetele tegi. 
Aga Jeesus läks mäele ning istus sinna koos oma jüngritega. 
Ent paasa, juutide püha, oli ligi. 
Kui nüüd Jeesus oma silmad üles tõstis ja nägi palju rahvast enese juurde tulevat, siis ta ütles Filippusele: „Kust me ostame leiba, et need saaksid süüa?” 
Aga seda ta ütles teda proovile pannes, sest ta teadis küll, mida ta kavatseb teha. 
Filippus vastas talle: „Isegi kahesaja teenari eest ostetud leibadest ei jätku neile, et igaüks pisutki saaks.” 
Andreas, üks ta jüngritest, Siimon Peetruse vend, ütles talle: 
„Siin on üks poiss, kellel on viis odraleiba ja kaks kalakest. Kuid mis sellest saab nii paljudele?” 
Jeesus ütles: „Pange inimesed istuma!” Seal paigas oli palju rohtu. Siis istusid nad maha, seal oli arvult umbes viis tuhat meest. 
Jeesus võttis nüüd leivad, tänas Jumalat ja andis neile, kes maas istusid, samuti ka kalakestest, niipalju kui nad tahtsid. 
Aga kui nende kõhud olid täis saanud, ütles Jeesus oma jüngritele: „Koguge ülejäänud palakesed kokku, et midagi ei läheks raisku!” 
Siis kogusid nad viiest odraleivast kokku kaksteist korvitäit palakesi, mis oli sööjatest üle jäänud. 
Kui nüüd rahvas nägi tunnustähte, mille Jeesus oli teinud, ütlesid nad: „Tema on tõesti see prohvet, kes peab tulema maailma.”