Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ap 8:14–17;Ps 18:22–25;Jh 10:1–10;
(18 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 18 Sest ma hoidsin Issanda teid ega taganenud õelasti Jumalast. 
Sest kõik ta määrused on mu ees, ma ei ole hüljanud tema seadlusi. 
Ma olin laitmatu tema ees ja hoidusin pahateost. 
Seepärast Issand tasus mulle mu õigust mööda, mu käte puhtust mööda tema silma ees. 
Johannese 10Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel. 
Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane. 
Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält, tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja. 
Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält. 
Aga võõrale nad ei järgne, vaid põgenevad ta juurest, sest nad ei tunne võõraste häält.” 
Selle võrdumi rääkis Jeesus neile, nemad aga ei mõistnud, mis see tähendab, mida ta neile rääkis. 
Siis ütles Jeesus taas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mina olen uks lammaste jaoks. 
Kõik, kes on tulnud enne mind, on vargad ja röövlid, ja lambad ei ole neid kuulanud. 
Mina olen uks. Kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad. 
Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti. 
Apostlite 8Aga kui Jeruusalemmas olevad apostlid said kuulda, et Samaaria on Jumala sõna vastu võtnud, läkitasid nad nende juurde Peetruse ja Johannese. 
Need tulid kohale ja palvetasid samaarlaste eest, et nad võtaksid vastu Püha Vaimu. 
Sest Vaim ei olnud langenud veel kellegi peale nende seast, nad olid üksnes ristitud Issanda Jeesuse nimesse. 
Siis panid apostlid oma käed nende peale ja nad võtsid vastu Püha Vaimu.