Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ap 5:12-16; Ps 118:2-4,22-24,25-27ab; Ilm 1:9-11a,12-13,17-19; Jh 20:19-31
(35 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 118 Öelgu nüüd Iisrael, et tema heldus kestab igavesti! 
Öelgu nüüd Aaroni sugu, et tema heldus kestab igavesti! 
Öelgu nüüd, kes Issandat kardavad, et tema heldus kestab igavesti! 
Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks. 
Issanda käest on see tulnud, see on imeasi meie silmis. 
See on päev, mille Issand on teinud: ilutsegem ja rõõmutsegem temast! 
Oh Issand, aita nüüd! Oh Issand, lase hästi korda minna! 
Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel! Meie õnnistame teid Issanda kojast. 
Issand on Jumal ja tema on meile paistnud nagu valgus. Siduge peoohvrid köitega altari sarvedeni! 
Johannese 20Kui nüüd selsamal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile: „Rahu teile!” 
Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis said jüngrid rõõmsaks Issandat nähes. 
Jeesus ütles nüüd neile taas: „Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid.” 
Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile: „Võtke vastu Püha Vaim! 
Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud, kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud.” 
Aga Toomas, keda nimetatakse Kaksikuks, üks kaheteistkümnest, ei olnud nendega, kui Jeesus tuli. 
Teised jüngrid ütlesid nüüd talle: „Meie oleme näinud Issandat.” Aga tema ütles neile: „Kui ma ei näe tema käte sees naelajälgi ning ei pista oma sõrme naelte asemeisse ega oma kätt tema külje sisse, ei usu ma mitte!” 
Ja kaheksa päeva pärast olid ta jüngrid taas kodus ja Toomas nendega. Uksed olid lukus, aga Jeesus tuli, jäi seisma nende keskele ja ütles: „Rahu teile!” 
Seejärel ta ütles Toomale: „Pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ning pane oma käsi ja pista mu külje sisse ning ära ole uskmatu, vaid usklik!” 
Toomas vastas talle: „Minu Issand ja minu Jumal!” 
Jeesus ütles talle: „Kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad.” 
Jeesus tegi jüngrite ees veel palju muid tunnustähti, mida ei ole sellesse raamatusse kirja pandud, 
aga need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala Poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. 
Apostlite 5Apostlite käte läbi sündis palju tunnustähti ja imetegusid rahva seas, ja nad olid kõik koos ühel meelel Saalomoni sammaskäigus. 
Ehkki muudest inimestest ei söandanud keegi nendega lähedalt suhelda, pidas rahvas neist suurt lugu. 
Seda enam aga lisandus neid, kes uskusid Issandasse, suurel hulgal nii mehi kui naisi,