Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ap 5:12–16;Ps 33:1–6;Jh 6:44–51;
(19 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 33 Hõisake Issandas, te õiged! Õiglastele sobib laulda kiituslaulu! 
Tänage Issandat kandlega; kümnekeelse naabliga mängige talle! 
Laulge talle uus laul, helistage pillikeeli rõõmuhõisetega! 
Sest Issanda sõna on õige, kõik tema tööd on tehtud ustavuses. 
Tema armastab õigust ja õiglust; Issanda heldus täidab maa. 
Issanda sõnaga on tehtud taevad ja tema suu hingusega kõik nende väed. 
Johannese 6Ükski ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba Isa, kes on minu läkitanud, ja mina äratan ta üles viimsel päeval. 
Prohvetites on kirjutatud: Siis on nad kõik Jumalalt õppinud. Igaüks, kes Isa on kuulnud ja temalt õppinud, tuleb minu juurde. 
Mitte keegi ei ole näinud Isa peale selle, kes on Jumala juurest; see on näinud Isa. 
Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub, sellel on igavene elu. 
Mina olen eluleib. 
Teie esiisad sõid kõrbes mannat, ja surid. 
See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene sellest sööks ega sureks. 
Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti; ja leib, mille mina annan, on minu liha; ma annan selle maailma elu eest.” 
Apostlite 5Apostlite käte läbi sündis palju tunnustähti ja imetegusid rahva seas, ja nad olid kõik koos ühel meelel Saalomoni sammaskäigus. 
Ehkki muudest inimestest ei söandanud keegi nendega lähedalt suhelda, pidas rahvas neist suurt lugu. 
Seda enam aga lisandus neid, kes uskusid Issandasse, suurel hulgal nii mehi kui naisi, 
nii et nad kandsid ka haigeid tänavatele ning panid need kanderaamidele ja vooditele, et Peetruse möödudes kas või tema varigi langeks mõne peale neist. 
Ka Jeruusalemma ümbruse linnade rahvas tuli kokku, tuues haigeid ja rüvedatest vaimudest vaevatuid, kes kõik said terveks.