Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ap 4:32-35; Ps 118:2-4,16-18,22-24; 1Jh 5:1-6; Jh 20:19-31
(32 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 118 Öelgu nüüd Iisrael, et tema heldus kestab igavesti! 
Öelgu nüüd Aaroni sugu, et tema heldus kestab igavesti! 
Öelgu nüüd, kes Issandat kardavad, et tema heldus kestab igavesti! 
Issanda parem käsi on tõusnud kõrgele, Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid!” 
Ei ma sure, vaid jään elama, ja jutustan Issanda tegusid. 
Issand karistas mind rängasti, aga ta ei andnud mind surmale. 
Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks. 
Issanda käest on see tulnud, see on imeasi meie silmis. 
See on päev, mille Issand on teinud: ilutsegem ja rõõmutsegem temast! 
Johannese 20Kui nüüd selsamal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile: „Rahu teile!” 
Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis said jüngrid rõõmsaks Issandat nähes. 
Jeesus ütles nüüd neile taas: „Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid.” 
Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile: „Võtke vastu Püha Vaim! 
Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud, kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud.” 
Aga Toomas, keda nimetatakse Kaksikuks, üks kaheteistkümnest, ei olnud nendega, kui Jeesus tuli. 
Teised jüngrid ütlesid nüüd talle: „Meie oleme näinud Issandat.” Aga tema ütles neile: „Kui ma ei näe tema käte sees naelajälgi ning ei pista oma sõrme naelte asemeisse ega oma kätt tema külje sisse, ei usu ma mitte!” 
Ja kaheksa päeva pärast olid ta jüngrid taas kodus ja Toomas nendega. Uksed olid lukus, aga Jeesus tuli, jäi seisma nende keskele ja ütles: „Rahu teile!” 
Seejärel ta ütles Toomale: „Pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ning pane oma käsi ja pista mu külje sisse ning ära ole uskmatu, vaid usklik!” 
Toomas vastas talle: „Minu Issand ja minu Jumal!” 
Jeesus ütles talle: „Kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad.” 
Jeesus tegi jüngrite ees veel palju muid tunnustähti, mida ei ole sellesse raamatusse kirja pandud, 
aga need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala Poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. 
Apostlite 4Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing ning keegi ei öelnud oma vara kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. 
Ja apostlid tunnistasid suure väega Issanda Jeesuse ülestõusmist, ja suur arm oli nende kõikide peal. 
Nende seas ei olnud keegi puuduses, sest kõik, kes olid maade või majade omanikud, tõid müümisel saadud raha