Piibel.NET
Otsing 5Ms 8,5;Jh 13,15;Mt 10,26–33; Km 8,22–35
(24 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
5. Moosese 8 Sa pead tundma oma südames, et nagu mees karistab oma poega, nõnda karistab sind Issand, su Jumal.
Kohtumõistjate 8 Ja Iisraeli mehed ütlesid Gideonile: „Valitse meie üle, niihästi sina kui su poeg ja su pojapoeg, sest sa oled meid päästnud Midjani käest!”
Aga Gideon vastas neile: „Ei valitse mina teie üle ega valitse mu poeg teie üle - Issand valitseb teie üle!”
Ja Gideon ütles neile: „Ühte ma palun teilt: igamees andku mulle oma saagiks saadud ninarõngas!” Neil olid ju olnud kuldninarõngad, sest nad olid ismaeliidid.
Nad vastasid: „Me anname hea meelega!” Ja nad laotasid laiali ühe mantli ning igaüks viskas sinna ninarõnga oma saagist.
Kuldninarõngad, mis Gideon oli palunud, vaagisid tuhat seitsesada kuldseeklit, peale nende kaelaehete ja kõrvarõngaste ja purpurriiete, mida Midjani kuningad olid kandnud, ja peale kettide, mis olid olnud nende kaamelitel kaelas.
Ja Gideon valmistas neist õlarüü ning asetas selle oma linna Ofrasse, ja kogu Iisrael käis seal hoora viisil selle järel; aga see sai Gideonile ja tema soole püüdepaelaks.
Nõnda alandati Midjan Iisraeli laste ees ja ta ei tõstnud enam oma pead; ja maal oli Gideoni päevil rahu nelikümmend aastat.
Ja Jerubbaal, Joase poeg, läks ning elas oma kojas.
Gideonil oli seitsekümmend poega, tema niudeist lähtunuid, sest tal oli palju naisi.
Ja tema Sekemis olev liignaine tõi temale ka poja ilmale, kellele ta pani nimeks Abimelek.
Ja Gideon, Joase poeg, suri küpses vanuses ja ta maeti oma isa Joase hauda abieserlaste Ofrasse.
Aga kui Gideon oli surnud, pöördusid Iisraeli lapsed taas ja käisid hoora viisil baalide järel ning seadsid endile jumalaks Baal-Beriti.
Ja Iisraeli lapsed ei mõelnud enam Issandale, oma Jumalale, kes oli nad päästnud kõigi nende ümberkaudsete vaenlaste käest.
Ja nad ei teinud head Jerubbaali, Gideoni perele, tasuks kõige hea eest, mida tema oli teinud Iisraelile.
Matteuse 10 Ärge siis kartke neid! Midagi ei ole ju kinnikaetut, mis ei tuleks ilmsiks, ega peidetut, mida ei saadaks teada.
Mis ma teile ütlen pimedas, seda ütelge valges, ja mida te kuulete kõrva sisse sosistatavat, seda kuulutage katuselt!
Ja ärge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei suuda aga tappa, pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus hukata!
Eks kaks varblast müüda veeringu eest? Ja ometi ükski neist ei lange maha ilma teie Isa teadmata.
Aga teie juuksekarvadki on kõik ära loetud.
Ärge siis kartke! Teie olete enam väärt kui palju varblasi.
Igaüht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma Isa ees, kes on taevas.
Aga igaühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan ära ka mina oma Isa ees, kes on taevas.
Johannese 13 sest ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud.