Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 5Ms 8,12.14;1Ts 5,18;Lk 18,31–43; Lk 22,54–62
(25 vastet, leht 1 1-st)
5. Moosese 8et kui sa sööd ja su kõht saab täis, ja sa ehitad ilusad kojad ning elad neis, 
et su süda siis ei lähe suureliseks ja sa ei unusta Issandat, oma Jumalat, kes tõi sind välja Egiptusemaalt orjusekojast, 
Luuka 18Aga võttes endaga need kaksteist, ütles Jeesus neile: „Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast, 
sest ta antakse paganate kätte ja teda teotatakse ja tema peale sülitatakse, 
ja kui nad teda on piitsutanud, tapavad nad tema ning kolmandal päeval tõuseb ta üles.” 
Aga nemad ei mõistnud sellest midagi ja see sõna oli nende eest peidetud ja nad ei taibanud öeldu mõtet. 
Aga see sündis, kui Jeesus Jeeriko lähedale jõudis, et üks pime istus kerjates tee ääres. 
Kui too kuulis rahvahulka mööda minevat, päris ta, mis see võiks olla. 
Nemad teatasid talle, et Jeesus Naatsaretlane läheb mööda. 
Ja ta hüüdis: „Jeesus, Taaveti Poeg, halasta minu peale!” 
Ja möödaminejad sõitlesid teda, et ta jääks vait. Tema aga karjus veelgi enam: „Taaveti Poeg, halasta minu peale!” 
Jeesus jäi seisma ja käskis pimeda enese juurde tuua. Aga kui pime tema juurde tuli, küsis Jeesus temalt: 
„Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?” Tema aga ütles: „Issand, et ma jälle näeksin!” 
Ja Jeesus ütles talle: „Näe jälle! Sinu usk on su päästnud!” 
Ja otsekohe nägi ta jälle ja läks temaga kaasa Jumalat ülistades. Ja kogu rahvas, kes seda nägi, kiitis Jumalat. 
Luuka 22Aga nad võtsid Jeesuse kinni ja viisid ära ja tõid ülempreestri majja. Ent Peetrus järgnes eemalt. 
Ja kui nad keset õue tule süütasid ja üheskoos maha istusid, istus ka Peetrus nende sekka. 
Aga üks teenijatüdruk nägi teda tule valgel istuvat ja ütles ainiti tema peale vaadates: „Ka tema oli koos Jeesusega.” 
Peetrus aga salgas: „Naine, ma ei tunne teda.” 
Natukese aja pärast lausus üks mees Peetrust nähes: „Ka sina oled nende seast.” Peetrus aga lausus: „Inimene, ma ei ole.” 
Ja umbes tund aega hiljem kinnitas seda keegi teine: „Tõepoolest, ka tema oli Jeesusega, ta on ju galilealane.” 
Peetrus aga ütles: „Inimene, ma ei mõista, mida sa räägid.” Ja otsekohe, kui ta alles rääkis, laulis kukk. 
Ning Issand pöördus ja vaatas Peetrusele otsa ja Peetrusele tuli meelde Issanda sõna, kuidas ta temale oli öelnud: „Enne kui täna kukk laulab, salgad sina mu kolm korda ära.” 
Ja sealt välja minnes puhkes ta kibedasti nutma. 
1. Tessaloonika 5tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!