Piibel.NET
Otsing 5Ms 28,2–3;Lk 11,28;Mt 6,16–21; Jh 11,1–10
(19 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
5. Moosese 28 Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda Issanda, oma Jumala häält.
Õnnistatud oled sa linnas ja õnnistatud oled sa väljal.
Matteuse 6 Kui te aga paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et näidata inimestele oma paastumist. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes!
Aga sina, kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja pese oma nägu,
et su paastumine ei oleks näha inimestele, vaid su Isale, kes on varjatud, ja sinu Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle!
Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad!
Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta!
Sest kus su aare on, seal on ka su süda.
Luuka 11 Aga tema ütles: „Jah, õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda järgivad.”
Johannese 11 Aga keegi mees oli haige, Laatsarus Betaaniast, Maarja ja tema õe Marta külast;
Maarja oli aga see, kes võidis Issandat salviga ja kuivatas ta jalgu oma juustega; tema vend Laatsarus oligi haige.
Õed saatsid nüüd Jeesusele sõna: „Issand, vaata, su sõber on haige.”
Seda kuulnud, ütles Jeesus: „See haigus ei ole surmaks, vaid Jumala austuseks, et selle läbi austataks Jumala Poega.”
Aga Jeesus armastas Martat ja ta õde ja Laatsarust.
Kui ta nüüd kuulis, et Laatsarus on haige, jäi ta veel kaheks päevaks sinna, kus ta oli.
Pärast seda ütles ta jüngritele: „Läki jälle Juudamaale!”
Jüngrid ütlesid talle: „Rabi, alles nüüdsama otsisid juudid võimalust sind kividega surnuks visata, ja sina lähed jälle sinna?”
Jeesus vastas: „Eks päeval ole kaksteist tundi? Kui keegi kõnnib päeval, siis ta ei komista, sest ta näeb selle maailma valgust.
Kui aga keegi kõnnib öösel, siis ta komistab, sest temas ei ole valgust.”