Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 5Ms 28,1.6;Ap 16,9-10;Hb 13,10-16; Js 7,1-9
(20 vastet, leht 1 1-st)
5. Moosese 28Ja kui sa tõesti kuulad Issanda, oma Jumala häält ja pead hoolsasti kõiki tema käske, mis ma täna sulle annan, siis tõstab sind Issand, su Jumal, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. 
Õnnistatud oled sa tulles ja õnnistatud oled sa minnes. 
Jesaja 7Ja neil päevil, kui Juudas oli kuningaks Aahas, kes oli Ussija poja Jootami poeg, sündis, et Süüria kuningas Retsin ja Iisraeli kuningas Pekah, Remalja poeg, tulid sõdima Jeruusalemma vastu; aga nad ei suutnud seda vallutada. 
Kui Taaveti kojale anti teada ja öeldi, et Süüria on liidus Efraimiga + Nimi Efraim tähendab sageli põhjariiki Iisraeli, vastandina Juuda riigile.  , siis vabises ta enese ja ta rahva süda, otsekui vabiseksid metsapuud tuule käes. 
Ja Issand ütles Jesajale: „Mine ometi Aahasele vastu, sina ja su poeg Sear-Jaasub + Nimi Sear-Jaasub tähendab 'jääk pöördub tagasi'.  , Ülatiigi veejuhtme otsa juurde, Vanutajavälja maanteele, 
ja ütle temale: Hoia ennast ja ole rahulik, ära karda ja su süda ärgu mingu araks nende kahe suitseva tukiotsakese pärast - Süüria Retsini ja Remalja poja vihapalangu pärast! 
Sellepärast et Süüria, Efraim ja Remalja poeg on pidanud sinu vastu kurja nõu, öeldes: 
„Läki üles Juuda vastu, tükeldagem see ja vallutagem endile ning tõstkem seal Taabali poeg kuningaks!” - 
ütleb Issand Jumal nõnda: See ei lähe korda ega sünni! 
Sest Süüria pea on Damaskus ja Damaskuse pea on Retsin. Ja veel kuuskümmend viis aastat - siis on Efraim kui rahvas purustatud. 
Efraimi pea on Samaaria ja Samaaria pea on Remalja poeg. Kui te ei usu, siis te ei püsi!” 
Apostlite 16Ja Paulus nägi öösel nägemuse: üks makedoonia mees seisis ja palus teda: „Tule meie juurde Makedooniasse ja aita meid!” 
Kui ta oli seda nägemust näinud, püüdsime kohe minna Makedooniasse, olles veendunud, et Issand on meid kutsunud neile evangeeliumi kuulutama. 
Heebrealaste 13Meil on altar, millelt süüa ei ole meelevalda nendel, kes peavad teenistust telgis. 
Sest nende loomade kehad, kelle vere ülempreester viib ohvriks patu eest kõige pühamasse paika, põletatakse ära väljaspool leeri. 
Seepärast ka Jeesus, et enese vere läbi pühitseda rahvast, on kannatanud väljaspool väravat. 
Mingem siis tema juurde väljapoole leeri, kandes tema teotust. 
Sest meil pole siin jäädavat linna, vaid me taotleme tulevast. 
Viigem siis tema kaudu alati Jumalale kiitusohvrit, see tähendab tema nime tunnistajate huulte vilja. 
Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest ohvritest on Jumalal hea meel!