Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 5Ms 14,1;Gl 4,6;Hb 2,11-18; Jh 12,27-33
(17 vastet, leht 1 1-st)
5. Moosese 14Teie olete Issanda, oma Jumala lapsed. Ärge lõigake märki oma ihusse ja ärge pügage endid otsa eest paljaks surnu pärast, 
Johannese 12Nüüd on mu hing ehmunud. Ja mida ma ütlen? Kas ma pean ütlema: Isa, päästa mind sellest tunnist? Kuid ma olen juba astunud sellesse tundi. 
Isa, kirgasta oma nime!” Siis tuli hääl taevast: „Ma olen kirgastanud ja kirgastan veel.” 
Rahvahulk, kes seisis ja kuulis, arvas, et kõu müristas; aga teised ütlesid: „Ingel rääkis temaga.” 
Jeesus kostis: „See hääl ei sündinud minu, vaid teie pärast. 
Nüüd käib kohus selle maailma üle, nüüd kihutatakse välja selle maailma vürst. 
Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde.” 
Aga seda ta ütles, et viidata, millist surma tal tuleb surra. 
Galaatia 4Et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma Poja Vaimu, kes hüüab: „Abba! Isa!” 
Heebrealaste 2Jah, niihästi Pühitseja kui pühitsetavad on kõik ühe Isa lapsed. Sel põhjusel Jeesus ei häbenegi neid hüüda vendadeks. 
Ta ütleb: „Ma tahan kuulutada su nime oma vendadele, koguduse keskel tahan ma laulda sulle kiitust!” 
Ja taas: „Ma tahan loota tema peale.” Ja taas: „Vaata, siin olen mina ja lapsed, keda Jumal on mulle andnud!” 
Et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis on ka Jeesus ise otse samal viisil liha ja vere omaks võtnud, et ta surma kaudu kõrvaldaks selle, kellel on võimus surma üle - see tähendab kuradi -, 
ja vabastaks need, kes surma kartes olid kogu eluaja orjapõlves. 
Sest ega ta ometi hoolitse inglite eest, vaid ta hoolitseb Aabrahami soo eest! 
Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva pattude lepitamiseks. 
Sest seetõttu, et ta ise on kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse.