Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 5Ms 13,5;Jh 15,12;Mt 23,1-12; Jh 10,11-21
(25 vastet, leht 1 1-st)
5. Moosese 13Te peate käima Issanda, oma Jumala järel, ja te peate teda kartma, pidama tema käske, kuulama tema häält, teenima teda ja hoidma tema poole! 
Matteuse 23Siis Jeesus kõneles rahvale ja oma jüngritele: 
„Moosese asemele on istunud kirjatundjad ja variserid. 
Kõike nüüd, mida nad iganes teile ütlevad, seda tehke ja pidage, aga ärge tehke nende tegusid mööda, sest nad räägivad küll, aga ise ei tee! 
Nad seovad kokku ränki ja vaevukantavaid koormaid ja panevad need inimeste õlgadele, ise aga ei taha sõrmeotsagagi neid liigutada. 
Kõiki oma tegusid teevad nad selleks, et inimesed neid vaataksid. Nad teevad oma palvepaelad laiemaks ja palvetupsud suuremaks. 
Nad armastavad esimesi kohti võõruspidudel ja esimesi istmeid sünagoogides 
ja teretamisi turgudel ja seda, et inimesed hüüaksid neid rabiks + Rabi on juudi õpetaja aunimetus. . 
Teie ärge laske endid hüüda rabiks, sest ainult üks on teie Õpetaja, teie kõik olete aga vennad! 
Ja ärge hüüdke kedagi maa peal oma isaks, sest ainult üks on teie Isa, see taevane! 
Ärge laske end ka kellelgi hüüda juhatajaks, sest ainult üks on teie Juhataja - Kristus! 
Aga suurim teie seast olgu teie teenija! 
Kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. 
Johannese 10Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. 
Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb - ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali -, 
ta on ju palgaline ega hooli lammastest. 
Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind, 
nõnda nagu Isa tunneb mind ja mina tunnen Isa, ning annan oma elu lammaste eest. 
Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast, neidki pean ma juhtima; ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karjane. 
Isa armastab mind seepärast, et ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. 
Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevald seda anda ja minul on meelevald seda jälle võtta. Selle käsu olen ma saanud oma Isalt.” 
Siis tekkis taas juutide seas nende sõnade pärast lõhe. 
Paljud neist ütlesid: „Temas on kuri vaim ja ta jampsib, mis te teda kuulate!” 
Teised ütlesid: „Need ei ole kurjast vaimust vaevatu sõnad. Ega siis kuri vaim suuda avada pimeda silmi?” 
Johannese 15Minu käsk on see: armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid!