Piibel.NET
Otsing 4Ms 13:1-3a,25-14:1,26-30,34-35; Ps 106:6-7a,13-14, 21-22, 23; Mt 15:21-28
(418 vastet, leht 1 17-st)
Eestikeelne Piibel 1997
4. Moosese 13 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Läkita mehi uurima Kaananimaad, mille ma annan Iisraeli lastele; igast nende vanemate suguharust läkitage üks mees, igaüks neist olgu vürst!”
Siis läkitas Mooses Issanda käsul nad Paarani kõrbest; kõik need mehed olid Iisraeli laste peamehed.
Ja neljakümne päeva pärast tulid nad tagasi maad kuulamast.
Nad tulid ning läksid Moosese ja Aaroni ja kogu Iisraeli laste koguduse juurde Paarani kõrbe Kaadesisse ning tõid sõnumeid neile ja kogu kogudusele ja näitasid neile maa vilju.
Ja nad jutustasid temale ning ütlesid: „Me jõudsime sellele maale, kuhu sa meid läkitasid. See voolab tõesti piima ja mett, ja siin on selle viljad.
Kuid rahvas, kes elab maal, on tugev, ja linnad on kindlustatud ja väga suured. Me nägime seal ka Anaki järeltulijaid + Anaki järeltulijad olid võitmatu hiigelrahva kuulsusega, vrd 5Ms 2:10 ja 5Ms 9:2.  .
Lõunamaal elavad amalekid, mäestikus elavad hetid, jebuuslased ja emorlased, mererannas ja Jordani ääres elavad kaananlased.”
Siis Kaaleb vaigistas rahvast Moosese ees ja ütles: „Mingem siiski sinna ja vallutagem see, sest me suudame selle alistada!”
Aga mehed, kes olid käinud koos temaga, ütlesid: „Me ei või minna selle rahva vastu, sest ta on meist vägevam.”
Ja nad levitasid Iisraeli laste ees laimu maa kohta, mida nad olid uurinud, öeldes: „Maa, mille me uurides läbi käisime, on maa, mis neelab oma elanikud, ja kogu see rahvas, keda me seal nägime, on pikakasvulised inimesed.
Me nägime seal hiiglasi, Anaki poegi hiiglaste soost: me olime iseendi silmis nagu rohutirtsud ja samasugused olime meie ka nende silmis.”
4. Moosese 14 Siis terve kogudus tõstis valjusti häält ja rahvas nuttis sel ööl.
4. Moosese 26 Pärast seda nuhtlust rääkis Issand Moosesega ja preester Aaroni poja Eleasariga, öeldes:
„Võtke arvele kogu Iisraeli laste koguduse pead, kahekümneaastased ja üle selle, kõik sõjakõlvulised nende perekondade kaupa Iisraelis!”
Ja Mooses ja preester Eleasar rääkisid nendega Moabi lagendikel Jordani ääres Jeeriko kohal, öeldes:
Kahekümneaastasi ja üle selle - nagu Issand oli Moosest käskinud - ja Egiptusemaalt tulnud Iisraeli lapsi oli:
Ruuben, Iisraeli esmasündinu; Ruubeni järeltulijad olid: Hanokist hanoklaste suguvõsa, Pallust pallulaste suguvõsa;
Hesronist hesronlaste suguvõsa, Karmist karmlaste suguvõsa.
Need olid ruubenlaste suguvõsad ja neist loetuid oli nelikümmend kolm tuhat seitsesada kolmkümmend.
Pallu poeg oli Eliab.
Eliabi pojad olid Nemuel, Daatan ja Abiram; need olid Daatan ja Abiram, kogudusest kutsutud mehed, kes riidlesid Moosesega ja Aaroniga Korahi jõugus, kui need riidlesid Issandaga
ja maa avas oma suu ja neelas nemad ja Korahi - siis kui see jõuk suri ja kakssada viiskümmend meest põles tules - ja nad said hoiatusmärgiks.
Aga Korahi pojad ei surnud.
Siimeoni järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Nemuelist nemuellaste suguvõsa, Jaaminist jaaminlaste suguvõsa, Jaakinist jaakinlaste suguvõsa;