Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 2Tm 4:5-8; Mk 1:1-8
(12 vastet, leht 1 1-st)
Markuse 1Jeesuse Kristuse [Jumala Poja] evangeeliumi algus. 
Nõnda nagu on kirjutatud prohvet Jesaja raamatus: „Vaata, ma saadan sinu palge eele oma käskjala, kes valmistab su teed. 
Hüüdja hääl on kõrbes: Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad!”, 
nii sündis, et Ristija Johannes oli kõrbes ja kuulutas meeleparandusristimist pattude andeksandmiseks. 
Ja tema juurde läks kogu Juudamaa ja kõik Jeruusalemma linna rahvas ning kui nad olid oma patud üles tunnistanud, ristis Johannes nad Jordani jões. 
Ja Johannese riided olid kaamelikarvadest ja ta niuete ümber oli nahkvöö ning ta sõi rohutirtse ja metsmett. 
Ja ta kuulutas: „Pärast mind tuleb minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ma ei kõlba kummardudes lahti päästma. 
Mina ristin teid veega, aga tema ristib teid Püha Vaimuga.” 
2. Timoteose 4Aga sina ole igati kaine, kannata kurja, tee evangeeliumikuulutaja tööd, täida oma hoolekandetööd! 
Sest mind valatakse juba joogiohvrina ja mu lahkumisaeg on käes. 
Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. 
Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille Issand, õiglane kohtunik, oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist.