Piibel.NET
Otsing 2Tm 1,10b;2Tm 1,7–10; Nl 3,22–26.31–32; Ps 119,153–160;Jh 11,1(2)3.17–27(41–45)
(38 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 119 Vaata mu viletsust ja vabasta mind, sest ma ei unusta su Seadust!
Aja mu tüliasja ja lunasta mind, elusta mind oma ütlust mööda!
Õelaist on pääste kaugel, sest nad ei hooli su määrustest.
Sinu halastus, Issand, on suur. Elusta mind oma seadusi mööda!
Palju on mu tagakiusajaid ja rõhujaid, kuid mina ei pöördu kõrvale su tunnistustest.
Ma nägin äraandjaid ja tundsin tülgastust, sest nemad ei hooli sinu ütlustest.
Vaata, kuidas ma armastan sinu korraldusi, Issand! Elusta mind oma heldust mööda!
Sinu sõna sisu on tõde ja kõik su õiguse seadused jäävad igavesti.
Nutulaulud 3 see on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud:
need on igal hommikul uued - sinu ustavus on suur!
Issand on mu osa, ütleb mu hing, seepärast loodan ma tema peale.
Issand on hea neile, kes teda ootavad, hingele, kes teda otsib.
Hea on oodata kannatlikult Issanda päästet.
Sest Issand ei tõuka ära igaveseks.
Kui ta on kurvastanud, siis ta ka halastab oma suure helduse pärast.
Johannese 11 Aga keegi mees oli haige, Laatsarus Betaaniast, Maarja ja tema õe Marta külast;
Maarja oli aga see, kes võidis Issandat salviga ja kuivatas ta jalgu oma juustega; tema vend Laatsarus oligi haige.
Õed saatsid nüüd Jeesusele sõna: „Issand, vaata, su sõber on haige.”
Kui nüüd Jeesus sinna jõudis, leidis ta, et Laatsarus oli juba neli päeva hauas olnud.
Betaania on aga Jeruusalemma lähedal, umbes paari miili kaugusel,
ja palju juute oli tulnud linnast Marta ja Maarja juurde neid lohutama venna pärast.
Kui nüüd Marta kuulis, et Jeesus tuleb, läks ta kohe talle vastu, aga Maarja jäi koju.
Siis ütles Marta Jeesusele: „Issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud.
Aga ma tean nüüdki, et Jumal annab sulle, mida sa iganes Jumalalt palud.”
Jeesus ütles talle: „Sinu vend tõuseb üles.”