Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 2Sm 7,28;Hb 4,12;Jh 16,5–15; Ap 2,29–36
(21 vastet, leht 1 1-st)
2. Saamueli 7Ja nüüd, Issand Jumal! Sina oled Jumal ja sinu sõnad on tõde ja sa oled oma sulasele lubanud seda head; 
Johannese 16Aga nüüd ma lähen tema juurde, kes minu on saatnud, ja keegi teist ei küsi minult: „Kuhu sa lähed?” 
Kuid et ma seda teile olen rääkinud, siis on kurbus täitnud teie südame. 
Kuid ma ütlen teile tõtt: teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. 
Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta: 
patu kohta, et nad ei usu minusse; 
õiguse kohta, et ma lähen Isa juurde ja teie ei näe mind enam; 
kohtu kohta, et selle maailma vürst on süüdi mõistetud. 
Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. 
Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. 
Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile. 
Kõik, mis on Isal, on minu päralt, seepärast ma ütlesin, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile. 
Apostlite 2 Mehed-vennad! Tohib ju avalikult teile öelda peavanem Taavetist, et ka tema on surnud ja maha maetud ja tema haud on meie juures tänini. 
Et ta oli prohvet ja teadis, et Jumal oli talle vandega tõotanud tema troonile seada istuma järglase ta niuete viljast, 
siis ta nägi ette ning rääkis Messia ülestõusmisest: „Ei teda jäeta surmavalda ega näe ta liha kõdunemist.” 
Sellesama Jeesuse on Jumal üles äratanud surnuist, meie kõik oleme selle tunnistajad. 
Et ta nüüd Jumala parema käega on ülendatud, siis ta on saanud Isalt Püha Vaimu, nagu oli tõotatud, ning on selle välja valanud; seda teie nüüd näete ja kuuletegi. 
Taavet ei ole ju läinud taevasse, aga ta ütleb: „Issand ütles mu Issandale: Istu mu paremale käele, 
kuni ma panen su vaenlased su jalajäriks!” 
Kogu Iisraeli sugu teadku nüüd kindlasti, et Jumal on tema teinud Issandaks ja Messiaks, sellesama Jeesuse, kelle teie risti lõite!” 
Heebrealaste 4Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.