Piibel.NET
Otsing 2Sm 22:1-27
(27 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Saamueli 22 Ja Taavet kõneles selle laulu sõnad Issandale sel ajal, kui Issand oli ta päästnud kõigi ta vaenlaste käest ja Sauli käest.
Ta ütles nõnda: „Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja.
Mu Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin, mu kilp ja abisarv, mu kõrge kants ja varjupaik. Mu päästja, sa päästad mind vägivallast.
„Kiidetud olgu Issand!” nõnda ma hüüan ja ma pääsen oma vaenlaste käest.
Sest surmalained piirasid mind ja nurjatuse jõed tegid mulle hirmu.
Surmavalla köied ümbritsesid mind, surma võrgud sattusid mu ette.
Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat ja kisendasin oma Jumala poole. Ta kuulis mu häält oma templist ja mu appihüüd jõudis ta kõrvu.
Siis värises ja vabises maa, taeva alused kõikusid ja põrusid, sest ta viha süttis.
Suits tõusis ta sõõrmeist ja tuli ta suust oli neelamas, tulised söed lõõmasid tema seest.
Ta vajutas taeva ja tuli maha, ja ta jalge all oli tume pilv.
Ta sõitis keerubi peal ja lendas ning teda nähti tuule tiibadel.
Ta pani onniks enese ümber pimeduse, mustavad veed, paksud pilved.
Kumast tema ees lõõmasid tulised söed.
Issand müristas taevast ja Kõigekõrgem andis kuulda oma häält.
Ta ambus nooli ja pillutas neid, heitis välke ja pani need sähvima.
Siis said nähtavaks mere sügavused, maailma alused paljastusid Issanda sõitluse läbi tema sõõrmete tuule puhangust.
Ta ulatas kõrgusest käe, ta võttis minu, ta tõmbas mu välja suurest veest.
Ta päästis minu mu tugeva vaenlase käest, mu vihkajate käest, sest nad olid minust vägevamad.
Nad tulid mu kallale mu õnnetuse päeval, aga Issand oli mulle toeks.
Ta tõi mu välja avarusse, ta päästis minu, sest tal oli minust hea meel.
Issand teeb mulle head mu õigust mööda, ta tasub mulle mu käte puhtust mööda.
Sest ma hoidsin Issanda teid ega taganenud õelasti Jumalast.
Sest kõik ta seadlused on mu ees ja ma ei hüljanud tema määrusi.
Ma olin laitmatu tema ees ja hoidusin oma pahateost.
Seepärast Issand tasus mulle mu õigust mööda, mu puhtust mööda tema silma ees.