Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 2Pt 1:3-8
(6 vastet, leht 1 1-st)
2. Peetruse 1Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese kirkuse ja väärikusega. 
Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused, et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailmas himude tõttu, ja saada jumaliku loomuse osaliseks. 
Just seepärast te peategi olema kõigiti valmis arendama oma usus voorust, vooruses tunnetust, 
tunnetuses kasinust, kasinuses kannatlikkust, kannatlikkuses vagadust, 
vagaduses vennalikkust, vennalikkuses armastust, 
sest kui teil seda kõike on, ja veel rikkalikult, siis te ei jää laisaks ega viljatuks meie Issanda Jeesuse Kristuse tundmises;