Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 2Ms 33:7–11; 34:5–9,28;Ps 103:8–12;Mt 13:36–43;
(20 vastet, leht 1 1-st)
2. Moosese 33Ja Issand ütles Moosesele: „Ütle Iisraeli lastele: Te olete kangekaelne rahvas. Kui ma läheksin ühe silmapilgugi koos sinuga, peaksin sinu hävitama. Võta nüüd ära oma ehted, siis ma mõtlen, mis ma sinuga teen!” 
Ja Iisraeli lapsed rebisidki endilt ehted Hoorebi mäe juurest lahkumisel. 
Mooses aga võttis telgi ja püstitas selle väljapoole leeri, leerist kaugemale, ja nimetas selle kogudusetelgiks; ja igaüks, kes otsis Issandat, läks kogudusetelgi juurde, mis oli väljaspool leeri. 
Iga kord, kui Mooses läks välja telgi juurde, tõusis kogu rahvas püsti ja igamees seisis oma telgi uksel ning vaatas Moosesele järele, kuni ta oli läinud telki. 
Ja iga kord, kui Mooses oli läinud telki, laskus pilvesammas alla ning seisis telgi ukse kohal; ja ta kõneles Moosesega. 
Ja kui kogu rahvas nägi pilvesammast seisvat telgi ukse kohal, siis kogu rahvas tõusis üles ja nad kummardasid igaüks oma telgi uksel. 
Ja Issand kõneles Moosesega palgest palgesse, nagu räägiks mees oma sõbraga. Siis Mooses tuli tagasi leeri, aga tema teener Joosua, Nuuni poeg, noor mees, ei lahkunud telgist. 
Psalm 103 Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest. 
Tema ei riidle lõpmata ega pea igavesti viha. 
Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda. 
Sest otsekui taevas on maast kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad. 
Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. 
Matteuse 13 Siis laskis Jeesus rahvahulgad ära minna ja tuli koju. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ning ütlesid: „Seleta meile tähendamissõna raiheinast!” 
Ja tema kostis: „Hea seemne külvaja on Inimese Poeg. 
Põld on maailm, hea seeme Kuningriigi pojad, raiheinad aga kurja pojad. 
Ent vihamees, kes neid külvab, on kurat. Lõikus on ajastu lõpp, lõikajad on inglid. 
Nii nagu nüüd raiheinad korjatakse ja tulega ära põletatakse, nõnda on ka selle ajastu lõpul. 
Inimese Poeg läkitab oma inglid ja need korjavad tema Kuningriigist kõik pahanduse- ja ülekohtutegijad 
ja viskavad nad tuleahju: seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. 
Siis säravad õiged nagu päike oma Isa Kuningriigis. Kel kõrvad on, kuulgu!