Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 2Ms 3:1-15; Ps 105:1-6, 23-26, 45b; Rm 12:9-21; Mt 16:21-28
(47 vastet, leht 1 2-st)
2. Moosese 3Mooses karjatas oma äia, Midjani preestri Jitro lambaid ja kitsi. Kord ajas ta karja kõrbe taha ja jõudis Jumala mäe Hoorebi juurde. 
Seal ilmutas ennast temale Issanda ingel tuleleegis keset kibuvitsapõõsast, ja ta vaatas, ja ennäe, kibuvitsapõõsas põles tules, aga kibuvitsapõõsas ei põlenud ära. 
Ja Mooses mõtles: „Ma põikan kõrvale ja vaatan seda imet, miks kibuvitsapõõsas ära ei põle.” 
Kui Issand nägi, et ta pöördus vaatama, siis Jumal hüüdis teda kibuvitsapõõsast ja ütles: „Mooses, Mooses!” Ja tema vastas: „Siin ma olen!” 
Siis ta ütles: „Ära tule siia, võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa!” 
Ja ta jätkas: „Mina olen sinu vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal!” Aga Mooses kattis oma näo, sest ta kartis Jumalale otsa vaadata. 
Ja Issand ütles: „Ma olen küllalt näinud oma rahva viletsust, kes on Egiptuses, ja ma olen kuulnud nende kisendamist sundijate pärast; seetõttu ma tean nende valu 
ja olen alla tulnud neid egiptlaste käest päästma ja neid sellelt maalt viima heale ja avarale maale, maale, mis piima ja mett voolab, kaananlaste, hettide, emorlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste asupaika. 
Vaata, nüüd on Iisraeli laste hädakisa jõudnud minuni ja ma olen ka näinud rõhumist, millega egiptlased neid rõhuvad. 
Tule nüüd, ma läkitan su vaarao juurde, ja vii mu rahvas, Iisraeli lapsed, Egiptusest välja!” 
Kuid Mooses ütles Jumalale: „Kes olen mina, et võiksin minna vaarao juurde ja viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja?” 
Aga tema kostis: „Mina olen sinuga, ja see olgu sulle tähiseks, et mina sind olen läkitanud: kui sa rahva Egiptusest oled välja viinud, siis te teenite Jumalat sellel mäel.” 
Siis Mooses ütles Jumalale: „Vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juurde ja ütlen neile: Teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juurde, aga nemad küsivad minult: Mis ta nimi on?, mis ma siis neile pean vastama?” 
Ja Jumal ütles Moosesele: „Ma olen see, kes ma Olen!” + 'Mina-kes-olen' ehk 'olen-kes-olen' (heebrea k ehje ašer ehje) viitab Jumala nimele Jahve (vrd s 15). Ehje tähendab 'mina olen', jahve 'ta on'. Jahve nime asemel kasutatakse tõlgetes traditsiooniliselt sõna 'Issand'. Juudidki hakkasid aukartuses Jumala ees tema nime asemel lugema sõna adonaj 'Issand'. Ka vanades tõlgetes (kreeka, ladina jne) kasutatakse Jahve nime asemel sõna 'Issand'.   Ja ta jätkas: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: 'Ma Olen' on mind läkitanud teie juurde.” 
Ja Jumal ütles Moosesele veel: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: Jahve, teie vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal, on mind läkitanud teie juurde; see on igavesti mu nimi ja nõnda peab mind hüütama põlvest põlve! 
Psalm 105 Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod! 
Laulge temale, mängige temale, kõnelge kõigist tema imedest! 
Kiidelge tema pühast nimest, rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issandat! 
Nõudke Issandat ja tema võimsust, otsige alati tema palet! 
Meenutage tema tehtud imetegusid, tema imetähti ja tema huulte kohtuotsuseid, 
te Aabrahami, tema sulase sugu, te Jaakobi, tema valitu lapsed! 
Nõnda tuli Iisrael Egiptusesse ja Jaakob elas võõrana Haami maal. 
Ja Issand suurendas väga oma rahvast ning tegi ta tugevamaks tema rõhujaist. 
Ta pani ahistajate südame vihkama oma rahvast, ja salakavalust pidama tema sulaste vastu. 
Ta läkitas Moosese, oma sulase, ja Aaroni, kelle ta oli valinud.