Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 2Ms 20,16;Gl 6,1;Lk 3,10-18; Ho 4,1-14
(25 vastet, leht 1 1-st)
2. Moosese 20Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana! 
Hoosea 4 „Kuulge Issanda sõna, Iisraeli lapsed, sest Issandal on maa elanikega riid, sellepärast et maal ei ole tõsidust, armastust ega ka mitte Jumala tundmist! 
Sajatatakse ja valetatakse, tapetakse ja varastatakse, rikutakse abielu ja murtakse sisse ning veresüü järgneb veresüüle. 
Sellepärast leinab maa ja kiratsevad kõik, kes seal elavad, metsloomad, taeva linnud ja mere kaladki võetakse ära. 
Ometi ärgu ükski sõidelgu ja ärgu ükski laitku! Ja sinu rahvas on nagu need, kes riidlevad preestriga. 
Ja sa komistad päeval ja koos sinuga komistab prohvetki öösel; ja ma hukkan su ema. 
Mu rahvas hukkub tarkuse puudusel; et sa põlgad tarkust, siis põlgan mina sind: sa ei või olla mu preester. Ja et sa oled unustanud oma Jumala Seaduse, siis unustan minagi su lapsed. 
Mida rohkem neid on, seda rohkem teevad nad pattu mu vastu. Ma muudan nende au häbiks. 
Nad toituvad mu rahva patust ja nende hing himustab tema süütegu. 
Aga nagu rahvaga, nõnda ka preestriga: mina nuhtlen teda ta eluviiside järgi ja tasun temale ta teod. 
Nad söövad, aga nende kõhud ei saa täis; nad teevad hooratööd, aga nad ei sigine, sest nad on Issanda maha jätnud. 
Hooraelu, vein ja virre võtavad mõistuse. 
Minu rahvas küsib nõu oma puult ja tema kepp seletab talle; sest hooruse vaim on neid eksitanud ja nad on hoorates lahkunud oma Jumalast. 
Nad ohverdavad mägede harjadel ja suitsutavad küngastel tamme, papli või terebindi all, sest selle vari on meeldiv. Seepärast teevad teie tütred hooratööd ja teie miniad rikuvad abielu. 
Mina ei karista teie tütreid, et nad teevad hooratööd, ega teie miniaid, et nad rikuvad abielu, sest mehed ise lähevad hooradega kõrvale ja ohverdavad koos templi pordunaistega; nõnda hukkub mõistmatu rahvas. 
Luuka 3Rahvahulgad küsisid Johanneselt: „Mis meil siis tuleb teha?” 
Aga tema kostis: „Kellel on kaks särki, jagagu sellele, kellel ei ole, ning kellel on toitu, tehku niisamuti!” 
Ent ka tölnereid tuli, et lasta ennast ristida, ja nemad ütlesid: „Õpetaja, mis meil tuleb teha?” 
Tema ütles neile: „Ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on seatud!” 
Aga temalt küsisid ka sõjamehed: „Ja meie, mis meil tuleb teha?” Tema ütles neile: „Ärge tehke kellelegi liiga, ärge olge väljapressijad, leppige oma palgaga!” 
Rahvas oli täis ootust ja kõik mõtlesid oma südames, et ehk Johannes ongi Messias. 
Siis vastas Johannes kõikidele: „Mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega. 
Temal on visklabidas käes, et puhastada oma rehealust ja koguda nisud oma aita, kuid aganad põletab ta ära kustumatu tulega.” 
Ka veel paljude muude asjade pärast manitsedes kuulutas Johannes rahvale rõõmusõnumit. 
Galaatia 6Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie, vaimusaanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse.