Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 2Ms 19,6;Jh 20,21;Mt 22,1-14; Jh 5,24-30
(23 vastet, leht 1 1-st)
2. Moosese 19Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Need on sõnad, mis sa pead Iisraeli lastele rääkima!” 
Matteuse 22Ja Jeesus hakkas taas neile mõistu kõnelema: 
„Taevariik on kuninga sarnane, kes tegi oma pojale pulmad. 
Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulmapeole paluma, aga need ei tahtnud tulla. 
Taas ta läkitas teisi sulaseid: „Öelge kutsutuile: Vaata, mu söömaaeg on valmis, mu härjad ja nuumveised on tapetud ja kõik on valmis, tulge pulma!” 
Aga kutsutud ei hoolinud sellest ja läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale, 
mõned aga võtsid sulased kinni, teotasid neid ja tapsid nad ära. 
Kuningas vihastas ja saatis oma sõjaväed, hukkas need mõrtsukad ja süütas põlema nende linna. 
Siis ta ütles oma sulastele: „Pulmad on küll valmis, aga kutsutud ei olnud seda väärt. 
Minge nüüd teelahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate!” 
Ja sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, keda leidsid, nii halbu kui häid, ning pulmakoda sai täis pidulisi. 
Aga kui kuningas astus sisse pidulisi vaatama, nägi ta seal inimest, kellel ei olnud pulmarõivast seljas. 
Ja ta ütles talle: „Sõber, kuidas sina oled tulnud siia ilma pulmarõivata?” Aga see ei saanud sõnagi suust. 
Siis kuningas ütles teenijatele: „Siduge tema jalad ja käed ning visake ta välja pimedusse!” Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. 
Sest paljud on kutsutud, aga vähesed valitud.” 
Johannese 5Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. 
Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, tund tuleb, ja see ongi juba käes, mil surnud peavad kuulma Jumala Poja häält, ning kes seda kuulevad, peavad elama. 
Sest otsekui Isal on elu iseendas, nõnda on ta andnud ka Pojale, et elu on temas endas, 
ja ta on temale andnud meelevalla ka kohut pidada, sellepärast et tema on Inimese Poeg. 
Ärge pange seda imeks; sest tuleb tund, mil kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält 
ning tulevad välja: need, kes on teinud head, elu ülestõusmiseks, aga need, kes on teinud halba, hukkamõistmise ülestõusmiseks. 
Mina ei saa iseenesest teha midagi. Ma mõistan kohut nõnda, nagu ma kuulen, ja minu otsus on õiglane, sest ma ei otsi oma tahtmist, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud. 
Johannese 20Jeesus ütles nüüd neile taas: „Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid.”