Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 2Ms 16:1–5,9–15;Ps 78:16–30;Mt 13:1–9;
(36 vastet, leht 1 2-st)
2. Moosese 16Nad läksid teele Eelimist ja kogu Iisraeli laste kogudus jõudis Siini kõrbe, mis on Eelimi ja Siinai vahel, teise kuu viieteistkümnendal päeval, pärast Egiptusemaalt lahkumist. 
Ja kogu Iisraeli laste kogudus nurises kõrbes Moosese ja Aaroni vastu, 
ja Iisraeli lapsed ütlesid neile: „Oleksime ometi võinud surra Issanda käe läbi Egiptusemaal, kus me istusime lihapottide juures, kus me sõime leiba kõhud täis! Teie aga olete meid toonud siia kõrbesse, et kogu seda kogudust nälga suretada.” 
Siis Issand ütles Moosesele: „Vaata, ma lasen taevast sadada teile leiba ja rahvas mingu ning kogugu iga päev oma osa, sest ma panen nad proovile: kas nad käivad minu Seaduse järgi või mitte? 
Aga kui nad kuuendal päeval valmistavad, mis nad on koju toonud, siis on seda kahekordselt rohkem, kui nad iga päev on kogunud.” 
Ja Mooses ütles Aaronile: „Ütle kogu Iisraeli laste kogudusele: Tulge Issanda palge ette, sest tema on teie nurisemist kuulnud!” 
Ja sündis, et kui Aaron oli rääkinud kogu Iisraeli laste kogudusega ja nad pöördusid kõrbe poole, vaata, siis nähti pilves Issanda auhiilgust. 
Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
„Ma olen kuulnud Iisraeli laste nurisemist. Räägi nendega ja ütle: Täna õhtul te sööte liha ja hommikul leiba kõhud täis. Siis te mõistate, et mina olen Issand, teie Jumal.” 
Ja õhtul tulid vutid ning katsid leeri; ja hommikul oli kastekord leeri ümber. 
Ja kui kastekord oli haihtunud, vaata, siis oli kõrbe pinnal midagi õhukese soomuse taolist, peenikest nagu härmatis maas. 
Kui Iisraeli lapsed seda nägid, siis nad küsisid üksteiselt: „Mis see on?” Sest nad ei teadnud, mis see oli. Aga Mooses vastas neile: „See on leib, mida Issand annab teile süüa. 
Psalm 78 Ta pani vulisema veesooned kaljust ja vee voolama nagu jõed. 
Siiski nad tegid ikka edasi pattu tema ees, tõrkudes kuivas kõrbes Kõigekõrgema vastu. 
Nad kiusasid Jumalat oma südames, nõudes toitu oma himu järgi, 
ja nad rääkisid Jumala vastu, öeldes: „Kas Jumal suudab katta laua ka kõrbes? 
Ennäe, ta lõi küll kaljut, ja veed jooksid ja ojad voolasid. Kas tema võib anda ka leiba? Kas ta võib valmistada liha oma rahvale?” 
Sellepärast, kui Issand seda kuulis, siis ta raevutses, tuli süttis Jaakobis ja viha tõusis Iisraeli vastu, 
sest et nad ei uskunud Jumalasse ega lootnud tema pääste peale. 
Siis ta andis käsu pilvedele ülal ja avas taeva uksed 
ning laskis sadada nende peale mannat toiduks; ta andis neile taeva vilja. 
Inimene sõi inglite leiba; ta lähetas neile rooga, nõnda et küllalt sai. 
Ta tõstis taeva alla idatuule ja ajas üles oma vägevusega lõunatuule; 
ja ta laskis nende peale sadada liha nagu põrmu ja tiivulisi linde nagu mere liiva, 
ning pillutas need nende leeri keskele, ümber nende majade.