Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 2Ms 16,11-12;Jh 6,8-10;Ap 4,32-37; 1Jh 5,6-12
(18 vastet, leht 1 1-st)
2. Moosese 16Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
„Ma olen kuulnud Iisraeli laste nurisemist. Räägi nendega ja ütle: Täna õhtul te sööte liha ja hommikul leiba kõhud täis. Siis te mõistate, et mina olen Issand, teie Jumal.” 
Johannese 6Andreas, üks ta jüngritest, Siimon Peetruse vend, ütles talle: 
„Siin on üks poiss, kellel on viis odraleiba ja kaks kalakest. Kuid mis sellest saab nii paljudele?” 
Jeesus ütles: „Pange inimesed istuma!” Seal paigas oli palju rohtu. Siis istusid nad maha, seal oli arvult umbes viis tuhat meest. 
Apostlite 4Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing ning keegi ei öelnud oma vara kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. 
Ja apostlid tunnistasid suure väega Issanda Jeesuse ülestõusmist, ja suur arm oli nende kõikide peal. 
Nende seas ei olnud keegi puuduses, sest kõik, kes olid maade või majade omanikud, tõid müümisel saadud raha 
ja panid apostlite jalge ette. Igaühele jagati siis sedamööda, kuidas keegi vajas. 
Näiteks Joosep, Küprose saarelt pärit leviit, keda apostlid hüüdsid lisanimega Barnabaseks, mis tähendab Julgustuse poeg, 
müüs ära oma põllu ning tõi raha ja pani apostlite jalge ette. 
1. Johannese 5Tema on see, kes tuli vee ja verega + Vesi sümboliseerib Jeesuse ristimist, veri ristisurma.   - Jeesus Kristus. Ta ei tulnud üksnes veega, vaid vee ja verega, ja Vaim on selle tunnistajaks, sest Vaim on tõde. 
Jah, tunnistajaid on kolm: 
Vaim, vesi ja veri, ja need kolm on üks. 
Kui me võtame vastu inimeste tunnistuse, siis Jumala tunnistus on suurem, sest see on Jumala tunnistus, et ta on andnud tunnistuse oma Poja kohta. 
Kes usub Jumala Pojasse, sellel on see tunnistus olemas enese sees. Kes ei usu Jumalat, see on teinud tema valelikuks, sest ta pole uskunud tunnistust, mille Jumal on andnud oma Poja kohta. 
Ja see tunnistus on: Jumal on andnud meile igavese elu ja see elu on tema Pojas. 
Kellel on Poeg, sellel on elu; kellel ei ole Jumala Poega, sellel pole elu.