Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 2Ms 11:10–12:14;Ps 116:11–19;Mt 12:1–8;
(32 vastet, leht 1 2-st)
2. Moosese 11Ja Mooses ja Aaron tegid kõik need tunnustähed vaarao ees. Aga Issand tegi kõvaks vaarao südame ja too ei lasknud Iisraeli lapsi oma maalt ära minna. 
2. Moosese 12Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga Egiptusemaal, öeldes: 
„See kuu olgu teil esimeseks kuuks; see olgu teil aasta esimeseks kuuks. 
Rääkige kogu Iisraeli kogudusega ja öelge: Selle kuu kümnendal päeval võtku iga perevanem tall, igale perele tall. 
Aga kui pere on talle jaoks väike, siis võtku tema ja ta naaber, kes ta kojale on lähemal, vastavalt hingede arvule; kui palju igaüks jõuab süüa, sellele vastavalt arvake neid talle kohta. 
Tall olgu teil veatu, isane, üheaastane; võtke see lammastest või kitsedest. 
Säilitage see enestele kuni selle kuu neljateistkümnenda päevani; siis kogu Iisraeli kogunenud kogudus tapku see õhtul! 
Ja nad võtku verd ning võidku ukse mõlemat piitjalga ja pealispuud kodades, kus nad seda söövad. 
Ja nad söögu liha selsamal ööl; tulel küpsetatult koos hapnemata leiva ja kibedate rohttaimedega söögu nad seda! 
Te ei tohi seda süüa toorelt või vees keedetult, vaid ainult tulel küpsetatult pea, jalgade ja sisikonnaga. 
Te ei tohi sellest midagi üle jätta hommikuks; mis aga sellest hommikuks üle jääb, põletage tulega! 
Ja sööge seda nõnda: teil olgu vöö vööl, jalatsid jalas ja kepp käes; ja sööge seda rutuga - see on paasatall Issanda auks! 
Siis käin mina selsamal ööl Egiptusemaa läbi ja löön maha kõik esmasündinud Egiptusemaal, niihästi inimesed kui loomad, ja ma mõistan kohut kõigi Egiptuse jumalate üle, mina, Issand. 
Aga veri olgu teil tundemärgiks kodadel, kus te asute; kui ma näen verd, siis ma lähen teist mööda + Heebrea sõna pesah 'paasapüha' meenutab sõna pasah 'mööda minema', 'vahele jätma'.   ja nuhtlus ei saa teile hukatuseks, kui ma löön Egiptusemaad. 
See päev aga jäägu teile mälestuseks ja pühitsege seda Issanda pühana: oma sugupõlvede kaupa pühitsege seda igavese seadlusena! 
Psalm 116 Ma ütlesin oma kohmetuses: „Kõik inimesed on valelikud!” 
Kuidas ma tasun Issandale kõik tema heateod minu vastu? 
Ma tõstan üles päästekarika ja hüüan appi Issanda nime. 
Ma tasun oma tõotused Issandale kogu ta rahva nähes. 
Kallis on Issanda meelest tema vagade surm. 
Oh Issand, ma olen ju su sulane, ma olen su sulane, su teenija poeg; sa oled mu köidikud lahti päästnud! 
Sinule ma ohverdan tänuohvreid ja hüüan appi Issanda nime. 
Oma tõotused ma tasun Issandale kogu ta rahva nähes 
Issanda koja õuedes, sinu keskel, Jeruusalemm. Halleluuja! 
Matteuse 12Tolsamal ajal läks Jeesus hingamispäeval läbi viljapõldude. Tema jüngrid tundsid aga nälga ja hakkasid katkuma viljapäid ning sööma.