Piibel.NET
Otsing 2Ms 1,17;Ap 5,29;Jd 1.2.20–25; Hg 2,10–23
(17 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Moosese 1 Aga ämmaemandad kartsid Jumalat ega teinud nõnda, nagu Egiptuse kuningas neid käskis, vaid jätsid poeglapsed elama.
Haggai 2 Üheksanda kuu kahekümne neljandal päeval, Daarjavese teisel aastal, tuli Issanda sõna prohvet Haggaile; ta ütles:
„Nõnda ütleb vägede Issand: Küsi ometi preestrilt õpetust ja ütle:
Kui keegi kannab pühitsetud liha oma kuue hõlmas ja puudutab oma hõlmaga leiba või leent, veini või õli või mõnda muud rooga, kas see saab siis pühaks?” Ja preestrid vastasid ning ütlesid: „Ei!”
Seejärel küsis Haggai: „Kui keegi laibast roojastatu puudutab mõnda neist, kas see saab siis roojaseks?” Ja preestrid vastasid ning ütlesid: „See saab roojaseks.”
Siis kostis Haggai ja ütles: „Niisugune on see rahvas ja niisugune on see sugu mu palge ees, ütleb Issand, ja niisugune on kõik nende kätetöö ja see, mis nad seal ohverdavad: see on roojane.
Ja nüüd pange ometi tähele tänasest päevast alates! Enne kui Issanda templis pandi kivi kivi peale,
kuidas oli siis teiega lugu? Kui tulite kahekümnemõõdulise viljahunniku juurde, oli seal kümme; kui tulite surutõrre juurde, et ammutada tõrrest viiskümmend mõõtu, oli seal kakskümmend.
Mina lõin teid, kõike teie kätetööd viljakõrvetuse, roosteudu ja rahega, aga ükski teist ei pöördunud tagasi minu juurde, ütleb Issand.
Pange ometi tähele aega sellest päevast peale, alates üheksanda kuu kahekümne neljandast päevast, sellest päevast, mil pandi alus Issanda templile! Pange tähele,
kas seeme veel jääb aita? Ja kas viinapuu, viigipuu, granaatõunapuu ja õlipuu veel ei kanna vilja? Sellest päevast alates annan ma neile õnnistuse.”
Ja Issanda sõna tuli Haggaile teist korda kuu kahekümne neljandal päeval; ta ütles:
„Räägi Serubbaabeliga, Juuda maavalitsejaga, ja ütle: Mina panen värisema taeva ja maa!
Ja ma paiskan ümber kuningriikide aujärjed, kaotan paganate kuningriikide võimu; ma paiskan ümber sõjavankrid ja nendel sõitjad, hobused ja ratsanikud langevad maha, mees teise mehe mõõga läbi.
Sel päeval, ütleb vägede Issand, ma võtan sinu, mu sulane Serubbaabel, Sealtieli poeg, ütleb Issand, ja teen su pitserisõrmuse sarnaseks; sest ma olen valinud sinu, ütleb vägede Issand.”
Apostlite 5 Peetrus ja teised apostlid kostsid: „Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna.
Juuda 1 Juudas, Jeesuse Kristuse sulane, Jaakobuse vend - Jumalas Isas armastatud ja Jeesuses Kristuses hoitud kutsutuile: