Piibel.NET
Otsing 2Mak 2:1-18
(18 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Makkabite 2 Aga kirjadest leitakse, et prohvet Jeremija käskis vangiviidavail kaasa võtta tule, millest eespool on räägitud,
ja et prohvet manitses vangiviidavaid, andes neile kaasa hoiatuse, et nad ei unustaks Issanda seadlusi ega laseks eksitada oma meelt, nähes kuld- ja hõbekujusid ning nende ilu.
Ja muud seesugust üteldes manitses ta neid, et nad ei laseks Seadust kaduda oma südamest.
Kirjades on veel, kuidas prohvet Jumala käsul oli käskinud kogudusetelki ja seaduselaegast endale järgneda, kui ta läks mäele, kuhu Mooses oli tõusnud Jumala pärisosa nägemiseks.
Kui Jeremija oli sinna tulnud, siis ta leidis koopataolise ruumi ja viis sinna kogudusetelgi, seaduselaeka ja suitsutusaltari ning sulges sissepääsu.
Mõned, kes teda olid saatnud, tulid pärast sinna, et tähistada teed, aga nad ei suutnud seda leida.
Kui Jeremija sellest teada sai, siis ta sõitles neid ja ütles: „See paik peab jääma tundmatuks, kuni Jumal jälle kogub rahva ja halastab tema peale.
Siis Issand teeb kõik avalikuks ning Issanda auhiilgus ja pilv saavad nähtavaks, nõnda nagu see oli Moosese ajal, ja nõnda nagu Saalomon palus, et seda paika suuresti pühitsetaks.”
Seal jutustati ka, kuidas tema, kes oli tark, tõi ohvri templi pühitsemisel pärast selle valmimist.
Nõnda nagu Mooses palus Issandat ja tuli langes taevast ning põletas ohvri, nõndasamuti palus ka Saalomon, ja tuli, mis langes, neelas põletusohvri.
Ja Mooses ütles: „Sellepärast, et patuohvrit ei ole söödud, on see põletatud.”
Nõndasamuti pidas ka Saalomon püha kaheksa päeva.
Sedasama on kirjeldatud ka Nehemja ülestähendustes ja mälestustes, nõnda nagu sedagi, kuidas ta asutas raamatukogu, kogudes kokku raamatud kuningate ja prohvetite kohta, samuti Taaveti kirjatööd ja kuningate kirjad annetuste kohta templi heaks.
Nõndasamuti kogus ka Juudas kokku kõik need raamatud, mis olid hajutatud meil olnud sõja tõttu, ja need on nüüd meie käes.
Kui vajate neid, siis läkitage mehi neid tooma!
Kuna me nüüd tahame pühitseda templi puhastust, siis kirjutame teile. Te teete hästi, kui teiegi neid päevi pühitsete!
Aga Jumal, kes on päästnud kogu oma rahva ja on kõigile andnud pärisosa, kuningriigi, preestriameti ja pühitsuse,
nõnda nagu ta Seaduses on tõotanud, selle Jumala peale meie loodame, et ta peagi halastab meie peale ja kogub meid kõikjalt taeva alt pühasse paika. Sest tema on meid päästnud suurest õnnetusest ja on selle paiga puhastanud.”