Piibel.NET
Otsing 2Kr 8:16-9:5; Mk 3:13-19
(21 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Markuse 3 Ja Jeesus läks üles mägedesse ja kutsus enese juurde, keda ta ise tahtis, ja need tulid tema juurde.
Ja ta seadis kaksteist, keda ta ka nimetas apostliteks, et need oleksid temaga ja et ta võiks nad läkitada kuulutama
ja et neil oleks meelevald kurje vaime välja ajada.
Ja ta seadis need kaksteist: Siimona, ja pani talle nimeks Peetrus,
ja Jaakobuse, Sebedeuse poja, ning Jaakobuse venna Johannese, ja pani neile nimeks Boanerges, see on Kõuepojad,
ja Andrease ja Filippuse ja Bartolomeuse ja Matteuse ja Tooma ja Jaakobuse, Alfeuse poja, ja Taddeuse ja Siimon Kananaiose
ja Juudas Iskarioti, kes tema ära andis.
2. Korintose 8 Aga tänu olgu Jumalale, kes andis Tiituse südamesse niisuguse hoole teie heaks,
et ta võttis kuulda manitsust, aga olles veel hoolsam, on tulnud teie juurde vabatahtlikult.
Temaga koos me saatsime selle venna, keda on evangeeliumi kuulutamises kiidetud kõigis kogudustes,
ja vähe sellest, ta on käte pealepanemisega ka valitud koguduste poolt meie reisikaaslaseks kohale viima seda andi, mida me kogume Issanda ülistuseks ja iseendi kinnitamiseks.
Me püüame teha nii, et keegi meid ei saaks laimata selle rohke anni pärast, mida me kogume.
Me ei püüa ju ainult seda, et kõik oleks hea Issanda silmis, vaid ka inimeste silmis.
Me saatsime aga koos nendega veel oma venna, keda me mitmes asjas sageli oleme leidnud hoolsa olevat, kes aga nüüd on veel palju hoolsam suure usalduse pärast, mis tal on teie suhtes.
Olgu tegemist Tiitusega, kes on minu kaasosaline ja abiline teie juures, olgu meie vendadega, kes on koguduste saadikud, - nad on Kristuse kirkus!
Näidake siis nendele oma armastust ja õigustage meie kiitlemist teie üle, et seda võiksid näha kõik kogudused!
2. Korintose 9 Pühade abistamisest ei ole mul ju vaja teile kirjutada,
sest ma tean teie valmidust, mille pärast ma kiidan teid makedoonlaste ees, et Ahhaia on juba mullu olnud valmis ja et teie innukus on paljusid innustanud.
Ma olen läkitanud need vennad, et meie kiitlemine teie üle ei läheks selles osas tühja, vaid et te oleksite valmis, nagu ma olen rääkinud,
et mitte siis, kui makedoonlasi tuleb minuga kaasa ja kui nad leiavad, et te ei ole valmis, meie - ma ei tahaks öelda „teie” - ei jääks häbisse selles usalduses.
Olen siis pidanud hädavajalikuks julgustada vendi, et nad tuleksid enne meid teie juurde ja valmistaksid ette teie varem tõotatud tänuandi, et see oleks valmis nagu tänu ja mitte nagu ihnutsemine.