Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 2Kr 5:14–21;Ps 103:1–12;Mt 5:33–37;
(25 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 103Taaveti laul. Kiida, mu hing, Issandat, ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime! 
Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu! 
Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. 
Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. 
Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. 
Issand teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kõigile, kellele liiga tehakse. 
Tema andis Moosesele teada oma teed, Iisraeli lastele oma teod. 
Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest. 
Tema ei riidle lõpmata ega pea igavesti viha. 
Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda. 
Sest otsekui taevas on maast kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad. 
Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. 
Matteuse 5Veel olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: „Sa ei tohi valet vanduda!” ja „Issandale antud vandeid tuleb pidada!” 
Aga mina ütlen teile: Ärge vanduge üldse, ei taeva juures, sest see on Jumala troon, 
ega maa juures, sest see on tema jalgealune järg, ega Jeruusalemma juures, sest see on suure Kuninga linn! 
Ära vannu ka oma pea juures, sest ise ei saa sa ühtegi juuksekarva valgeks või mustaks teha! 
Iga teie „jah” olgu „jah” ja iga „ei” olgu „ei”, aga mis üle selle, see on kurjast. 
2. Korintose 5Sest Kristuse armastus sunnib meid, kes me otsustame nõnda: kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud; 
ja ta on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam enestele, vaid temale, kes on nende eest surnud ja üles äratatud. 
Seepärast ei tunne me nüüdsest peale kedagi inimliku loomuse poolest; kui me ka oleksime tundnud Kristust inimliku loomuse poolest, siis nüüd me ei tunne teda enam nõnda. 
Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. 
See kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud ja andnud meile lepitusameti; 
kuna see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega ega arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud meisse lepitussõna. 
Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otsekui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel: Andke endid lepitada Jumalaga! 
Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.