Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 2Kr 5:1-10; Lk 9:37-43
(17 vastet, leht 1 1-st)
Luuka 9Ja kohe järgmisel päeval, kui nad mäelt laskusid, tuli Jeesusele vastu suur rahvahulk. 
Ja ennäe, üks mees rahvahulgast hüüdis: „Õpetaja, ma anun sind, vaata mu poja peale, sest ta on mu ainus laps! 
Ja vaata, vaim haarab temast kinni ja poiss karjatab äkitselt, ja vaim raputab teda, nii et poiss ajab vahtu suust, ja teda murdes taandub see temast väga tõrksalt. 
Ja ma palusin sinu jüngreid, et nad ajaksid ta välja, aga nad ei suutnud.” 
Aga Jeesus vastas: „Oh, uskmatu ja jonnakas sugupõlv! Kui kaua pean ma teie juures olema ja kannatama teiega? Too oma poeg siia!” 
Kui poiss oli alles lähenemas, paiskas kuri vaim ta maha ja raputas teda. Jeesus aga sõitles rüvedat vaimu, tegi poisi terveks ning andis ta isale tagasi. 
Ja kõik hämmastusid Jumala suurusest. Aga kui kõik panid imeks Jeesuse tegusid, siis ütles ta oma jüngritele: 
2. Korintose 5Me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest, käteta tehtud igavene hoone taevas, 
sest selles maises me ägame, igatsedes rõivastuda taevasesse eluasemesse, 
et meid ka lahti rõivastatuna ei nähtaks olevat alasti. 
Meie, kes oleme selles telgis, ägame ju koorma all, sest me ei taha lahti rõivastuda, vaid olla taevaselt rõivastatud, et elu neelaks ära sureliku. 
See, kes meid selleks valmistab, on Jumal, kes on andnud meile käsirahaks Vaimu. 
Nii me oleme siis alati kindlad, teades, et kuni me oleme ihus, oleme eemal Issanda juurest; 
sest me käime usus, mitte nägemises, 
ent me oleme kindlad ning meile meeldib pigem ära olla ihust ja viibida Issanda juures. 
Seepärast me püüamegi olla temale meelepärased, kas oleme siis kodus või võõrsil, 
sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba.