Piibel.NET
Otsing 2Kr 4:1-6; Mt 24:13-28
(22 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Matteuse 24 Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb.
Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp.
Kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletist, millest prohvet Taaniel on rääkinud - lugeja mõtelgu sellele! -,
siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse.
Kes on katusel, ärgu tulgu alla oma majast midagi võtma,
ja kes on põllul, ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube!
Aga häda neile, kes on lapseootel, ja neile, kes imetavad neil päevil!
Aga palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval.
Sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule enam iial.
Ja kui nende päevade arvu ei kahandataks, siis ei pääseks ükski, aga valitute pärast kahandatakse neid päevi.
Kui siis keegi teile ütleb: „Ennäe, Kristus on siin!” või „Ennäe, seal!”, ärge uskuge,
sest tõuseb valemessiaid ja valeprohveteid ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik, eksitada ka valituid.
Vaata, mina olen teile seda ette ütelnud.
Kui teile siis öeldakse: „Ennäe, ta on kõrbes!”, ärge siis minge välja; „Ennäe, ta on kambrites!”, ärge siis uskuge!
Sest otsekui välk sähvatab idast ja paistab läände, nõnda on Inimese Poja tulemine.
Kus iganes on korjus, sinna kogunevad raisakotkad.
2. Korintose 4 Sellepärast et meil on selline amet, nagu see on antud meile halastuse kaudu, me ei tüdi ära.
Me oleme lahti öelnud häbiväärseist asjust, mida peidetakse, me ei kasuta riukaid ega moonuta Jumala sõna, vaid esitame end tõe avaldamisega kõikide inimeste südametunnistusele Jumala ees.
Kui meie evangeelium on siiski kinni kaetud, siis on see kinni kaetud neile, kes hukkuvad,
neile uskmatuile, kellel praeguse aja jumal on mõtted sõgestanud, nii et neile ei koida evangeeliumi valgus Kristuse kirkuses, kes on Jumala kuju.
Me ei kuuluta ju iseendid, vaid Jeesust Kristust Issandana, endid aga teie sulastena Jeesuse pärast.
Sest see, kes ütles: „Pimedusest paistku valgus!”, on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest.