Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 2Kr 12:1–10;Ps 89:21–34;Mt 6:24–34;
(35 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 89 Ma olen leidnud Taaveti, oma sulase, oma püha õliga olen ma tema võidnud. 
Teda toetab mu käsi kõvasti ja mu käsivars tugevdab teda. 
Vaenlane ei saa teda üllatada ega ülekohtune inimene teda maha rõhuda, 
vaid mina taon puruks ta vaenlased ta eest ja löön maha tema vihkajad. 
Ja mu ustavus ja mu heldus on temaga, ja tema sarv tõstetakse kõrgele minu nimes. 
Ja ma panen tema käe mere peale ja ta parema käe jõgede peale. 
Tema hüüab mind: Sina oled minu Isa, mu Jumal, mu päästekalju! 
Ent mina teen ta esmasündinuks ning kõige kõrgemaks kuningaks üle ilmamaa. 
Ma hoian oma helduse temale igavesti ja mu leping temaga jääb püsima. 
Ma sean tema soo igaveseks ja tema aujärje nii kauaks kui taeva päevad. 
Kui ta lapsed hülgavad mu Seaduse ega käi mu määruste järgi, 
kui nad teotavad mu korraldusi ega pea mu käske, 
siis ma küll nuhtlen nende üleastumisi vitsaga ja nende pahategusid hoopidega, 
kuid oma heldust ma ei tühista ega tee valeks oma ustavust. 
Matteuse 6Keegi ei saa teenida kahte isandat, ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat. 
Seepärast ma ütlen teile: Ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda! Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas? 
Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad? 
Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? 
Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad: ei näe nad vaeva ega ketra, 
aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist. 
Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised! 
Ärge siis hakake muretsema, öeldes: „Mis me sööme?” või „Mis me joome?” või „Millega me riietume?” 
Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate. 
Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi! 
Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest! Igale päevale piisab oma vaevast.