Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 2Kr 11:1–11;Ps 111;Mt 6:7–15;
(30 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 111 Halleluuja! Ma tänan Issandat kõigest südamest õiglaste osaduses ja koguduses! 
Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel. 
Aulised ja ülevad on tema tööd ja tema õigus kestab igavesti. 
Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja armuline on Issand. 
Ta annab toidust neile, kes teda kardavad, ta peab igavesti meeles oma lepingut. 
Ta on ilmutanud oma tegude vägevust oma rahvale, et neile anda paganate pärusmaa. 
Tema kätetööd on tõde ja õigus; usaldatavad on kõik ta seadmised. 
Need on toetatud ikka ja igavesti, need on tehtud tões ja õiguses. 
Ta läkitas lunastuse oma rahvale, ta kinnitas oma lepingu igaveseks, püha ja kardetav on tema nimi. 
Issanda kartus on tarkuse algus; hea arusaamine on kõigil, kes teevad seda mööda; tema kiitus kestab igavesti. 
Matteuse 6Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu. 
Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie Isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te teda palute! 
Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi! 
Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal! 
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev! 
Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele! 
Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! [Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.] 
Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane Isa teile andeks, 
kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks. 
2. Korintose 11Oh et te salliksite ometi pisut minu rumalust! Te ju sallite mind! 
Sest ma olen kiivas teie pärast jumaliku kiivusega, kuna ma olen teid kihlanud üheleainsale mehele, et teid puhta neitsina esitada Kristusele. 
Ma kardan aga, et nõnda nagu madu pettis Eevat oma kurikavaluses, nii rikutakse ka teie lihtne ja puhas Kristusest arusaamise võime. 
Sest kui keegi tuleb ja kuulutab mingit teist Jeesust, keda meie ei ole kuulutanud, või kui te saate teise vaimu, keda te ei ole saanud, või teise evangeeliumi, mida te ei ole vastu võtnud, siis te sallite seda küll. 
Ma arvan ometi, et mina ei ole milleski kehvem neist „ülivõrratuist apostleist”. 
Kui ma olengi koolitamata kõnekunstis, ei ole ma seda tunnetuses, mille me oleme teile alati kõiges teatavaks teinud.