Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 2Kn 4:42-44; Ps 145:10-11,15-16,17-18; Ef 4:1-6; Jh 6:1-15
(30 vastet, leht 1 2-st)
2. Kuningate 4Ja keegi mees tuli Baal-Saalisast ning tõi jumalamehele uudseleiba - kakskümmend odraleiba, ja tema leivakotis oli vastvalminud vilja. Eliisa ütles: „Anna rahvale, et nad süüa saaksid!” 
Aga tema teener küsis: „Kuidas ma seda sajale mehele ette annan?” Ja ta vastas: „Anna rahvale ja nad söögu, sest nõnda ütleb Issand: Sellest saab süüa ja jääb ülegi!” 
Ja teener pani selle neile ette ja nad sõid ning jätsid ülegi, Issanda sõna peale. 
Psalm 145 Sind ülistavad, Issand, kõik sinu teod, ja su vagad tänavad sind. 
Nemad kõnelevad sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad su vägevusest, 
Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa omal ajal; 
sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab, hea meelega. 
Õige on Issand kõigil oma teedel ja vaga kõigis oma tegudes. 
Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad, kõigile, kes teda tões appi hüüavad. 
Johannese 6Pärast seda läks Jeesus teisele poole Galilea ehk Tibeeriase järve. 
Ja temaga läks kaasa suur rahvahulk, sest nad olid näinud tunnustähti, mida ta haigetele tegi. 
Aga Jeesus läks mäele ning istus sinna koos oma jüngritega. 
Ent paasa, juutide püha, oli ligi. 
Kui nüüd Jeesus oma silmad üles tõstis ja nägi palju rahvast enese juurde tulevat, siis ta ütles Filippusele: „Kust me ostame leiba, et need saaksid süüa?” 
Aga seda ta ütles teda proovile pannes, sest ta teadis küll, mida ta kavatseb teha. 
Filippus vastas talle: „Isegi kahesaja teenari eest ostetud leibadest ei jätku neile, et igaüks pisutki saaks.” 
Andreas, üks ta jüngritest, Siimon Peetruse vend, ütles talle: 
„Siin on üks poiss, kellel on viis odraleiba ja kaks kalakest. Kuid mis sellest saab nii paljudele?” 
Jeesus ütles: „Pange inimesed istuma!” Seal paigas oli palju rohtu. Siis istusid nad maha, seal oli arvult umbes viis tuhat meest. 
Jeesus võttis nüüd leivad, tänas Jumalat ja andis neile, kes maas istusid, samuti ka kalakestest, niipalju kui nad tahtsid. 
Aga kui nende kõhud olid täis saanud, ütles Jeesus oma jüngritele: „Koguge ülejäänud palakesed kokku, et midagi ei läheks raisku!” 
Siis kogusid nad viiest odraleivast kokku kaksteist korvitäit palakesi, mis oli sööjatest üle jäänud. 
Kui nüüd rahvas nägi tunnustähte, mille Jeesus oli teinud, ütlesid nad: „Tema on tõesti see prohvet, kes peab tulema maailma.” 
Nüüd sai Jeesus aru, et nad tahavad tulla ja teda vägisi kuningaks teha, ja ta tõmbus mägedesse üksindusse. 
Efesose 4Mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud,