Piibel.NET
Otsing 2Aj 30,18–19;Mk 2,17;1Tm 4,(1–3)4.5; Õp 3,13–26
(22 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Ajaraamat 30 Sest suur osa rahvast, paljud Efraimist, Manassest, Issaskarist ja Sebulonist, ei olnud ennast puhastanud, vaid nad sõid paasatalle teisiti, kui oli ette kirjutatud. Aga Hiskija oli nende eest palunud, öeldes: „Hea Issand annab andeks
igaühele, kes valmistab oma südant otsima Jumalat, Issandat, oma vanemate Jumalat, kuigi ta ei ole puhas, nagu pühadus nõuab!”
Õpetussõnad 3 Õnnis on inimene, kes leiab tarkuse, ja inimene, kes jõuab arusaamisele,
sest sellest on rohkem kasu kui hõbedast ja rohkem tulu kui kullast.
See on kallim kui pärlid, ja ükski asi, mida sa ihaldad, ei ole sellega võrreldav.
Selle paremal käel on pikk iga ja vasakul käel rikkus ning au.
Selle teed on armsad teed ja kõik selle rajad on rahu.
See on elupuuks neile, kes sellest kinni haaravad, õnnis, kes seda suudab hoida.
Issand on tarkusega rajanud maa, arukusega valmistanud taeva.
Tema teadmisel lõhkevad sügavused ja pilved tilguvad kastet.
Mu poeg, ära kaota neid silmist: säilita arukus ja otsustusvõime,
siis on need su hingele eluks ja kaela ümber kaunistuseks.
Siis sa võid käia oma teed julgesti, su jalg ei tarvitse komistada.
Kui sa heidad puhkama, siis pole sul vaja karta, vaid sa saad magada ja su uni on magus.
Ei sa siis karda äkilist hirmutust ega õelate õnnetust, kui see tuleb.
Sest Issand on kõigil su teedel ja hoiab su jalga püünise eest.
Markuse 2 Seda kuuldes ütles Jeesus neile: „Ei vaja arsti terved, vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid.”
1. Timoteose 4 Aga Vaim ütleb selge sõnaga, et tulevastel aegadel mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste poole
nende valerääkijate silmakirjalikkuse mõjul, kes on põletanud tulemärgi oma südametunnistusse.
Nad keelavad abiellumast ja käsivad hoiduda roogadest, mis Jumal on loonud usklikele ja tõde juba mõistnutele tänuga vastuvõtmiseks.
Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav, mida võetakse vastu tänuga,
sest seda pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi.