Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 2Aj 20,6;Ef 3,20–21;Mt 8,23–27
(8 vastet, leht 1 1-st)
2. Ajaraamat 20ning ütles: „Issand, meie vanemate Jumal, kas pole mitte sina Jumal taevas ja kõigi paganate kuningriikide valitseja? Sinu käes on ju jõud ja vägi, ja ükski ei suuda sulle vastu panna. 
Matteuse 8Jeesus astus nüüd paati ja ta jüngrid läksid temaga kaasa. 
Ja vaata, järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid paadi. Aga Jeesus magas. 
Ja jüngrid tulid ta juurde ja äratasid ta üles, öeldes: „Issand, aita! Me hukkume!” 
Tema ütles neile: „Miks te olete nõnda arad, te nõdrausulised?” Siis ta tõusis püsti, sõitles tuuli ja järve ning järv jäi täiesti vaikseks. 
Inimesed aga imestasid, öeldes: „Kes ta siis selline on, et isegi tuuled ja järv kuulavad tema sõna?” 
Efesose 3Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, 
temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen.