Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 2Aj 18,4;Mk 4,20;Mt 17,14-20(21); Mt 13,24-30.36-43
(25 vastet, leht 1 1-st)
2. Ajaraamat 18Ja Joosafat ütles Iisraeli kuningale: „Küsi ometi enne Issanda sõna!” 
Matteuse 13Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna: „Taevariik on inimese sarnane, kes külvas oma põllule head seemet. 
Aga inimeste magades tuli ta vaenlane ja külvas raiheina nisu sekka ning läks minema. 
Kui nüüd oras tärkas ja looma hakkas, tuli ka raihein nähtavale. 
Peremehe sulased astusid ta juurde ja ütlesid talle: „Isand, eks sa külvanud head seemet oma põllule, kust nüüd tuleb sinna raihein?” 
Tema lausus neile: „See on vihamehe töö.” Siis küsisid sulased temalt: „Kas sa tahad, et me läheme ning selle kokku korjame?” 
Ei, vastas tema, sest muidu te kisuksite raiheina korjates üles ka nisu. 
Laske mõlemaid ühtmoodi kasvada lõikuseni ja lõikuse ajal ma ütlen lõikajaile: „Koguge esmalt raihein ja siduge kimpu põletamiseks, nisu aga pange kokku mu aita!”” 
Siis laskis Jeesus rahvahulgad ära minna ja tuli koju. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ning ütlesid: „Seleta meile tähendamissõna raiheinast!” 
Ja tema kostis: „Hea seemne külvaja on Inimese Poeg. 
Põld on maailm, hea seeme Kuningriigi pojad, raiheinad aga kurja pojad. 
Ent vihamees, kes neid külvab, on kurat. Lõikus on ajastu lõpp, lõikajad on inglid. 
Nii nagu nüüd raiheinad korjatakse ja tulega ära põletatakse, nõnda on ka selle ajastu lõpul. 
Inimese Poeg läkitab oma inglid ja need korjavad tema Kuningriigist kõik pahanduse- ja ülekohtutegijad 
ja viskavad nad tuleahju: seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. 
Siis säravad õiged nagu päike oma Isa Kuningriigis. Kel kõrvad on, kuulgu! 
Matteuse 17Ja kui nad rahvahulga juurde tulid, astus Jeesuse juurde üks inimene, heitis ta ette põlvili 
ja ütles: „Issand, halasta mu poja peale, sest ta on langetõbine ja kannatab hirmsasti, sageli kukub ta tulle ja sageli vette! 
Ma tõin ta sinu jüngrite juurde, kuid nemad ei suutnud teda terveks teha.” 
Aga Jeesus vastas: „Oh uskmatu ja jonnakas sugupõlv! Kui kaua pean ma teie juures olema? Kui kaua tuleb mul teiega kannatlik olla? Tooge ta siia minu juurde!” 
Ja Jeesus sõitles kurja vaimu ja kuri vaim läks poisist välja ning sellest hetkest sai poiss terveks. 
Kui nad siis olid omaette, astusid jüngrid Jeesuse juurde ja ütlesid: „Mispärast meie ei suutnud teda välja ajada?” 
Aga tema ütles neile: „Teie nõdra usu pärast. Sest tõesti, ma ütlen teile, kui teil oleks usku sinepiivakese võrra ja te ütleksite sellele mäele: „Siirdu siit sinna!”, siis ta siirduks, ja miski ei oleks teile võimatu. 
[See tõug ei lähe välja millegi muu kui palve ja paastumisega.]” 
Markuse 4Ja kes heasse mulda külvati, on need, kes sõna kuulevad ja omaks võtavad ja vilja kannavad kolmekümne- ja kuuekümne- ja sajakordselt.”