Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 2Aj 18,13;2Tm 4,2;Ap 15,4-12; Ho 12,1-11
(22 vastet, leht 1 1-st)
2. Ajaraamat 18Aga Miika vastas: „Nii tõesti kui Issand elab, mina räägin, mis mu Jumal ütleb!” 
Hoosea 12 Efraim on mind ümbritsenud valega ja Iisraeli sugu pettusega; aga Juuda käib veel koos Jumalaga ja on truu Kõigepühamale. 
Efraimil on tegemist tuulega ja ta ajab kogu päeva idatuult taga; vale ja vägivald kasvab, Assuriga tehakse leping ja Egiptusesse viiakse õli. 
Aga Issandal on riid Iisraeliga ja ta tahab nuhelda Jaakobit tema eluviiside pärast, tasuda temale ta tegusid mööda. 
Emaihus haaras ta oma vennal kannast ja meheeas võitles ta Jumalaga. 
Ta võitles ingliga ja võitis, ta nuttis ja anus teda; Peetelis leidis ta tema ja seal rääkis ta meiega - 
Issand, vägede Jumal, Issand on tema nimi: 
„Aga sina pöördu tagasi oma telki, hoia osadust ja õigust ja oota alati oma Jumalat!” 
Kaupmees, kelle käes on väärad vaekausid, armastab tüssata. 
Ja Efraim ütleb: „Ma olen ometi saanud rikkaks, olen saavutanud enesele jõukuse, kogu mu töövaevas ei leita mulle süütegu, mis oleks patt.” 
Aga mina olen Issand, su Jumal, Egiptusemaalt alates; ma lasen sul jälle elada telkides nagu meie kohtumispäevil. 
Mina olen rääkinud prohvetitele, olen andnud palju nägemusi ja ilmutusi prohvetite läbi. 
Apostlite 15Kui nad Jeruusalemma saabusid, võtsid kogudus, apostlid ja vanemad nad vastu. Ja nemad kuulutasid, mida kõike Jumal oli teinud nende juures. 
Aga mõned variseride hulgast, kes olid saanud usklikuks, tõusid ja ütlesid: „Neid peab ümber lõikama ja käskima pidada Moosese Seadust.” 
Apostlid ja vanemad tulid nüüd kokku seda kõike arutama. 
Kui siis sündis palju vaidlemist, tõusis Peetrus ja ütles neile: „Mehed-vennad, te teate, et Jumal juba ammusest ajast on valinud teie seast minu, et minu suu läbi paganad kuuleksid evangeeliumi sõna ja saaksid usklikuks. 
Ja südametundja Jumal on nende eest tunnistanud, andes neile Püha Vaimu nagu meilegi, 
ja ei ole teinud mingit vahet meie ja nende vahel, olles usu läbi puhastanud nende südamed. 
Miks te siis nüüd kiusate Jumalat, soovides panna jüngrite kaela iket, mida ei ole jaksanud kanda ei meie isad ega meie? 
Ent meie usume end päästetud olevat Issanda Jeesuse armu läbi samal kombel nagu nemadki.” 
Siis jäi kogu hulk vait ja kuulas, kuidas Barnabas ja Paulus jutustasid, kui palju tunnustähti ja imetegusid Jumal oli teinud paganate seas nende kaudu. 
2. Timoteose 4Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega.