Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 1Ts 5:1–6,9–11;Ps 27:1–8;Lk 4:31–37;
(24 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 27Taaveti laul. Issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma? Issand on mu elu võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema? 
Kui kurjategijad tulevad mu kallale mu liha sööma, mu rõhujad ja mu vaenlased, siis nad komistavad ja kukuvad. 
Kui sõjavägi seab leeri mu vastu, ei karda mu süda; kui sõda puhkeb mu vastu, selleski ma loodan tema peale. 
Ühte ma olen palunud Issandalt; seda ma üksnes nõuan, et ma saaksin asuda Issanda kojas kogu oma eluaja ning tähele panna Issanda leebust ja mõtiskleda tema templis. 
Sest ta peidab mind oma majasse kurjal ajal, ta peab mind salajas oma telgi pelgupaigas, ta tõstab mu üles kaljule. 
Nüüd kerkib mu pea üle mu vaenlaste, kes mu ümber on, ja ma tahan tema telgis ohverdada hõiskamisohvreid, ma tahan laulda ja mängida Issandale! 
Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle! 
Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: „Otsige mu palet!” Siis ma otsin, Issand, sinu palet. 
Luuka 4Jeesus tuli alla Kapernauma, Galilea linna, ja õpetas neid hingamispäeviti. 
Ja nad olid vapustatud tema õpetusest, sest tema sõnal oli meelevald. 
Ja sünagoogi tuli inimene, kellel oli rüve vaim, ja see kisendas valju häälega: 
„Võeh, mis on meil asja sinuga, Jeesus Naatsaretlane? Kas sa oled tulnud meid hukkama? Ma tean, kes sa oled: Jumala Püha!” 
Ja Jeesus sõitles teda: „Jää vait ja mine temast välja!” Ja kuri vaim paiskas mehe nende keskele maha ja läks temast välja ega teinud talle mingit kahju. 
Ja hirm tuli kõikide peale ja nad rääkisid omavahel: „Mis asi see siis on? Ta käsutab meelevalla ja väega rüvedaid vaime - ja need lähevadki välja!” 
Ning kuuldus temast levis kõigisse ümbruskonna paikadesse. 
1. Tessaloonika 5Aegade ja tundide kohta, vennad, ei ole aga vaja teile kirjutada, 
sest te teate täpselt, et Issanda päev tuleb just nii nagu varas öösel. 
Kui öeldakse: „Nüüd on rahu ja kindel olek”, siis langeb äkiline hukatus nende peale nagu sünnitusvalud lapseootel naise peale, ja nad ei pääse pakku. 
Teie aga, vennad, ei ole pimeduses, nii et see päev saaks teid tabada nagu varas. 
Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei ole öö ega pimeduse lapsed. 
Niisiis, ärgem magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained, 
sest Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, 
kes meie eest on surnud, et meie, kas me oleme ärkvel või magame, üheskoos temaga elaksime. 
Seepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te seda teetegi!