Piibel.NET
Otsing 1Tm 3:1-13; Ps 101:1bc-2ab,2c-3a,5-6; Lk 7:11-17
(25 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 101 Taaveti laul. Ma laulan heldusest ja õigusest ja mängin sinule, Issand.
Ma mõtlen käia laitmatut teed. Millal sina tuled mu juurde? Ma tahan vaga südamega käia oma kojas.
Ei ma sea oma silma ette tühje asju; ma vihkan taganejate tegusid, ei need hakka mu külge.
Kes salaja laimab oma ligimest, selle ma hävitan; kel ülbed silmad ja hooplev süda, seda ma ei talu.
Mu silmad otsivad ustavaid maa peal, et nad elaksid mu juures. Kes käib laitmatut teed, see peab olema minu teenija.
Luuka 7 Ja mõni aeg hiljem läks Jeesus linna, mida hüütakse Nainiks, ja temaga läksid kaasa ta jüngrid ja suur hulk rahvast.
Aga just siis, kui ta linna väravale lähenes, kanti välja surnut, oma ema ainsat poega, ja ema oli lesk. Ja üsna suur hulk linnarahvast saatis teda.
Ja kui Issand nägi ema, hakkas tal temast hale ja ta ütles: „Ära nuta enam!”
Ja ta astus ligi ja puudutas surnuraami, mispeale kandjad jäid seisma. Ja ta ütles: „Noormees, ma ütlen sulle, ärka üles!”
Ja surnu tõusis istuli ja hakkas rääkima. Ja Jeesus andis poja ta emale tagasi.
Aga kõiki haaras kartus ja nad ülistasid Jumalat ja ütlesid: „Meie seas on tõusnud suur prohvet!” ja „Jumal on tulnud hoolitsema oma rahva eest!”
Ja see jutt temast levis kogu Juudamaale ja kõikjale ümbruskonda.
1. Timoteose 3 See on ustav sõna. Kui keegi igatseb ülevaatajaametit, siis ta igatseb üllast tööd.
Ülevaataja peab siis olema laitmatu: ühenaisemees, kaine, mõõdukas, kombekas, külalislahke, osav õpetama,
kes ei ole joomar ega kakleja, vaid leebe, rahupüüdlik ja rahahimuta,
kes oma peret hästi juhatab ja kelle lapsed elavad kuulekuses ja kõigiti väärikalt.
Sest kui keegi ei oska juhatada oma peret, kuidas ta võib kanda hoolt Jumala koguduse eest?
Ta ärgu olgu ka vastpöördunu, et ta ei läheks upsakaks ega langeks sama süü sisse kui kurat.
Tal peab olema hea tunnistus ka neilt, kes on väljaspool kogudust, et ta ei langeks hurjutamise alla ega kuradi silmusesse.
Niisamuti peavad abilised olema väärikad, kes ei ole kahekeelsed, kes ei tarvita liialt veini, kes ei ole liigkasuvõtjad,
vaid kellel usu saladus on puhtas südametunnistuses.
Neidki aga katsutagu enne läbi ja seejärel nad asugu teenima, kui on laitmatud.
Niisamuti olgu naised väärikad, mitte keelepeksjad, vaid kained, ustavad kõigis asjus.
Abilised olgu ühenaisemehed, kes lapsi ja oma peret hästi juhatavad.
Sest kes hästi peavad oma ametit, saavad tunnustuse ja rohkesti julgust usus Kristusesse Jeesusesse.