Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 1Tm 1:18-20, 2:8-15; Lk 20:1-8
(19 vastet, leht 1 1-st)
Luuka 20Ja see sündis ühel neist päevist, kui Jeesus rahvast pühakojas õpetas ja evangeeliumi kuulutas, et ülempreestrid ja kirjatundjad koos vanematega astusid ta juurde 
ja küsisid temalt: „Ütle meile, millise meelevallaga sa neid asju teed või kes on see, kes sulle selle meelevalla on andnud?” 
Jeesus kostis neile: „Ka mina küsin teilt ühte asja. Öelge mulle, 
kas Johannese ristimine oli taevast või inimestest.” 
Aga nemad arutasid omavahel: „Kui ütleme, et taevast, siis ta ütleb: „Miks te siis ei uskunud teda?” 
Kui me aga ütleksime: „Inimestest”, siis kogu rahvas viskab meid kividega surnuks, sest nemad on veendunud, et Johannes oli prohvet.” 
Ja nemad vastasid, et nad ei teadvat, kust see oli. 
Siis Jeesus ütles neile: „Ega minagi teile ütle, millise meelevallaga ma seda teen.” 
1. Timoteose 1Selle korralduse ma annan sulle, mu poeg Timoteos, varasemate sinu kohta käivate ennustuste põhjal, et sa nende toel võitleksid head võitlust, 
säilitades usku ja puhast südametunnistust, mille mõned on enesest ära tõuganud, ja nende usulaev on läinud põhja. 
Nende seas on Hümenaios ja Aleksandros; nemad ma olen loovutanud saatanale, et nad karistatuna loobuksid Jumala teotamisest. 
1. Timoteose 2Ma tahan siis, et mehed igal pool palvetaksid, tõstes üles pühad käed ilma viha ja kahtlemiseta. 
Niisamuti ka naised, kombekalt rõivastatuna, ehtigu end häbelikkuse ja mõõdukusega, mitte soengute ega kulla ega pärlite ega kallite riietega, 
vaid heade tegudega, nagu on kohane naistele, kes end tunnistavad jumalakartlikeks. 
Naine õppigu vaikselt täielikus alistumises; 
ma ei luba naisel õpetada ega mehe üle valitseda, vaid ta olgu vaikne. 
Sest Aadam loodi enne, seejärel Eeva, 
ka ei petetud Aadamat, vaid naine peteti ära ja ta sattus üleastumisse, 
ent ta pääseb lastesünnitamise kaudu, kui ta mõõdukuses jääb usku ja armastusse ja pühitsusse.