Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 1Sm 2:1-10; 1Ms 37:2-11; Mt 1:1-17
(37 vastet, leht 2 2-st)
Matteuse 1Iisaile sündis kuningas Taavet.Taavetile sündis Uurija naisega Saalomon, 
Saalomonile sündis Rehabeam, Rehabeamile sündis Abija, Abijale sündis Aasa, 
Aasale sündis Joosafat, Joosafatile sündis Jooram, Jooramile sündis Ussija, 
Ussijale sündis Jootam, Jootamile sündis Aahas, Aahasele sündis Hiskija, 
Hiskijale sündis Manasse, Manassele sündis Aamon, Aamonile sündis Joosija, 
Joosijale sündisid Jekonja ja tema vennad Paabeli vangipõlve ajal. 
Pärast Paabeli vangipõlve sündis Jekonjale Sealtiel, Sealtielile sündis Serubbaabel, 
Serubbaabelile sündis Abihuud, Abihuudile sündis Eljakim, Eljakimile sündis Assur, 
Assurile sündis Saadok, Saadokile sündis Ahhim, Ahhimile sündis Elihuud, 
Elihuudile sündis Eleasar, Eleasarile sündis Mattan, Mattanile sündis Jaakob, 
Jaakobile sündis Joosep, selle Maarja mees, kellest sündis Jeesus, keda nimetatakse Kristuseks + Kreekapärane sõna Kristus tähendab 'võitu', 'salvitu'. . 
Niisiis on Aabrahamist Taavetini kokku neliteist sugupõlve ja Taavetist Paabeli vangipõlveni neliteist sugupõlve ja Paabeli vangipõlvest Kristuseni samuti neliteist sugupõlve.